Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  GARDZIEL

  Początkowy odcinek układu pokarmowego, w którym mogą występować narządy rozdrabniające pokarm i narządy smakowe. U strunowców gardziel jest wspólną częścią układu pokarmowego i oddechowego.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GASTROLITY

  Kamyki występujące w mięśniowych żołądkach wielu ptaków, ułatwiające rozdrabnianie pokarmu. U licznych skorupiaków gastrolity powstają z CaC03 i pełnią funkcję magazynu tego związku. Po linieniu wykorzystują węglan wapnia do utwardzania pancerza.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GASTRO-WASKULARNY UKŁAD

  Trawiąco-chłonący, występuje u jamochłonów. Pełni funkcje trawiące i rozprowadzające pokarm po ciele. Jest to jama wyścielona komórkami endo-dermalnymi, które wytwarzają enzymy trawiące i wchłaniają pokarm. U meduz układ gastro-wa-skularny jest w postaci kanałów promienistych i okrężnego, u...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GASTRULA

  Kolejna forma rozwojowa po bla-stuli, dwuwarstwowa postać zarodka. Powstaje w wyniku wpuklenia się do środka blastocelu części komórek z obwodu zarodka, w wyniku, czego powstaje prajelito (anchenteron), otwierające się na zewnątrz pragębą (prostoma). Warstwę'zewnętrzną gastruli nazywamy eModermą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GASTRULACJA

  Etap rozwoju embrionalnego, prowadzący do przekształcenia blastuii w dwu- (Di-blastica, np. gąbki - Porifera) lub trójwarstwowy (Triblastica, np. ssaki) zarodek, czyli do momentu wykształcenia listków zarodkowych i utworzenia tzw. węzła zarodkowego (w jego obrębie powstaje tarcza zarodkowa). U ssaków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARBNIKI

  Grupa związków pochodzenia roślinnego używanych pierwotnie do garbowania skór zwierzęcych. Garbniki chronią garbowane skóry przed rozkładem przez mikroorganizmy. Nadają roślinom cierpki smak, dlatego odstraszają zwierzęta roślinożerne. Chronią także rośliny przed patogenami.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARDŁO

  Odcinek przewodu pokarmowego człowieka, łączący jamę ustną z przełykiem. Krzyżują się w nim drogi: pokarmowa i oddechowa. Gardło łączy się również z jamą ucha środkowego poprzez trąbki Eustachiusza.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fotosynteza

  Proces przekształcania energii słonecznej w energię chemiczną, magazynowaną w formie związków organicznych, przeprowadzany przez organizmy autotroficzne (samożyw-ne): rośliny, glony i niektóre bakterie.

  Przy udziale światła słonecznego, pochłanianego (absorbowanego) przez bawniki fotosyntetyczne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /4 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAMETANGIA

  Jedno- lub wielokomórkowe twory, w których rozwijają się gamety, występujące u roślin i grzybów. W zależności od budowy i rodzaju wyróżnia się: plemnie (anterydia) - tworzące plemnikilęgnie - jednokomórkowe gametan-gia żeńskie występujące u glonów i grzybów, w których może powstać od jednej do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOTOTAKSJA

  Typ reakcji ruchowej, generowany w odpowiedzi na światło i występujący głównie u organizmów fotosyntetyzujących np. glonów, pewnych typów bakterii i wiciowców. Fototaksja polega na swobodnej zmianie położenia organizmu w przestrzeni i pozwala danemu organizmowi na znalezienie dogodnych warunków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /756

  praca w formacie txt

Do góry