Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  GLOBULINY

  1.    Białka proste słabo rozpuszczalne w wodzie. Są składnikiem osocza krwi. Należy do nich fibrynogen i -fglobuliny immunoglobuliny- przeciwciała.

  2.    Wszelkie białka, których cząsteczki są w stanie natywnym globuiarne (o kształcie zbliżonym do kulistego), dla odróżnienia od białek...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLIKOKORTYKOIDY (glikokortykosteroidy)

  Hormony syntezowane przez korę gruczołu nadnerczowego (kortyzon, kortyzol - hydrokorty-zon, kortykosteron). W krążeniu obecne przeważnie w formie związanej z białkami, wolne - są fizjologicznie czynne. Wydzielane pod wpływem ACTH (adrenokortykotropina).

  Wpływają na metabolizm białek, węglowodanów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLOCHIDIUM

  Larwa małży z rodziny skójek. Rozwija się na skrzelach i płetwach ryb. Po przeobrażeniu lanwa odczepia się od ciała ryby i opada na dno zbiornika wodnego, gdzie rozpoczyna życie jako dorosły osobnik.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLIKOLIPIDY

  Związki organiczne należące do polarnych lipidów złożonych, zawierające w części hydrofilowej co najmniej jedną cząsteczkę cukru, związaną wiązaniem o - glikozylowym z resztą hydrofobową lipidu. Posiadają właściwości amfifilowe (podobnie jak fosfolipidy). Wchodzą w skład glikokaliksu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLICERYDY (acyloglicerole, lipidy, tłuszcze właściwe, proste)

  Estry kwasów karboksylowych (tłuszczowych) lub nieorganicznych i gliceryny (-» glicerol). Główny składnik tłuszczów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. W zależności od ilości zestryfikowanych grup —OH glicerolu wyróżniamy mono-, di- i triglicerydy (ok. 90% wszystkich). Występują również w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /2 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATUNEK

  Zespół organizmów o podobnej budowie, wspólnym pochodzeniu, mogących się swobodnie krzyżować, dając płodne potomstwo. W procesie specjacji powstają nowe gatunki. Gatunek jest podstawową jednostką systematyczną, zarówno w świecie zwierząt, jak i roślin. Np. lipa wąskolistna, rak strumieniowy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLICEROL (gliceryna)

  Alkohol trójhydroksylowy (1,2,3-propanotriol, C3H803). Higroskopijna, gęsta (1,26 g/cm3 w 15°C), bezbarwna ciecz o słodkim smaku.

  Występuje w tłuszczach roślinnych i zwierzęcych w postaci glicerydów, także w niektórych owocach i warzywach. Otrzymywany jako produkt uboczny w produkcji mydła, w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genofor

  Obszar w cytoplazmie komórek pro-kariotycznych, w którym zlokalizowana jest kolista cząsteczka DNA, która nie jest oddzielona żadną błoną (jak w przypadku komórek eukariotycznych). Należy zwrócić uwagę, że obecnie większość naukowców nazywa kolistą cząstkę DNA chromosomem bakteryjnym. Z tego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄBKI (Spongiaria, Spongia, Porifera)

  Typ wielokomórkowych bezkręgowców, zaliczanych do beztkankowców o prostej, dwuwarstwowej budowie ciała, żyjących wyłącznie w wodzie. Całkowitą ilość gatunków gąbek szacuje się na 15 tys., ale obecnie opisanych i nazwanych jest zaledwie około 9 tys. gatunków. Większość gąbek zamieszkuje morza...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /8 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENOM

  Cały materiał genetyczny komórki. Obejmuje DNA znajdujący się w jądrze i inne struktury DNA w komórce, np. mitochodrialny DNA, u bakterii np. plazmidy. Należy pamiętać, że niektóre wirusy posiadają genom zbudowany z RNA.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt

Do góry