Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  HAVERSA KANAŁ

  Kanał występujący wewnątrz osteonu (tkanka kostna zbita), zawierający naczynia krwionośne i nerwy. Kanały H, łączą się z drobnymi kanalikami, w których są wypustki cy-toplazmatyczne komórek kostnych (osteocytów). Takie połączenie umożliwia odżywianie komórek i dostarczenie soli mineralnych do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPY KRWI (antygeny grupowe ABO)

  Antygeny powierzchniowe erytrocytów (i nie tylko), w postaci łańcuchów polisacharydowych glikoprote-in lub glikolipidów wbudowanych w zewnętrzną błonę komórkową. Kodowane przez geny polimorficz-ne. Wyróżniamy cztery podstawowe grup krwi A (A, i A,), B, AB (w postaci kombinacji z At lub A2), 0 oraz...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUANINA

  Jedna z zasad azotowych, należąca do puryn, występująca w DNA i RNA. Oznaczana jest literą G i tworzy komplementarną parę z cytozyną (C), połączona trzema wiązaniami wodorowymi w DNA i strukturze RNA.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYPA (influenza)

  Ostra, wirusowa choroba zakaźna. Występuje sezonowo, zwykle epidemicznie. Najczęściej spotykana w klimacie umiarkowanym. Obejmuje cały organizm, ze szczególnym nasileniem objawów stanu zapalnego górnych dróg oddechowych.

  Wywoływana jest przez wirusa Myxovirus influ-enzae z rodziny Orthomyxoviridae (typ A...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /2 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUTACJA

  Wydzielanie się kropel wody w postaci płynnej (w odróżnieniu od wydzielania pary wodnej w procesie transpiracji) na brzegach liści w sytuacji wysokiej wilgotności powietrza. Krople wody wydzielane są przez specjalne struktury zwane hydatodami, Struktury te to tzw, szparki wodne oraz wypotniki (włoski...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEBIENIE MITOCHONDRIALNE

  Struktury występujące w mitochondriach, będące wpukleniami wewnętrznej błony tych organelli. Na terenie wewnętrznej błony mitochondrium zachodzi końcowy proces oddychania komórkowego -transport elektronów w łańcuchu oddechowym, oraz sprzężona z tym procesem fosforylacja oksydacyjna, Grzebienie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAPLOFAZA

  Etap w cyklu przemiany pokoleń u roślin. Haplofazę charakteryzuje występowanie komórek o haploidalnej liczbie chromosomów. U roślin faza ta tożsama jest z obecnością game-tofitu. W mszaków haplofaza trwa najdłużej tam, gdzie dominującym elementem w życiu roślin jest gametofit. W większości...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZYBICE

  Choroby człowieka i zwierząt wywołane przez grzyby, głównie przez różne gatunki drożdży. Wyróżnia się choroby części zewnętrznych: skóry, włosów, paznokci tzw, dermatomiko-zy i choroby narządów wewnętrznych: płuc, przewodu pokarmowego, układu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAPTERY, sprężyce

  Zewnętrzna warstwa zarodników skrzypów, która ma postać dwóch taśm. Taśmy mają zdolność do higroskopijnych ruchów, co umożliwia grupowe rozsiewanie zarodników. Ma to duże znaczenie, ponieważ gametofity (przedrośla) skrzypów są dwupienne i niewielkie odległości między nimi zapewniają proces...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZYBNIA

  Plecha grzybów zbudowana z wydłużonych komórek zwanych strzępkami, Strzępki mogą być jedno-, dwu- lub wielojądrowe. Wyróżnia się grzybnię nitkowatą, której strzępki luźno przerastają podłoże i grzybnię plektenchymatycz-ną, o ścisłym układzie strzępek, tworzącą owoc-niki grzybów wyższych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /377

  praca w formacie txt

Do góry