Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Heterogonia

  Typ przemiany pokoleń polegający na rozmnażaniu się na dwa sposoby; par-tenogenetycznie i płciowo. Występuje u skorupiaków, przywr, wrotków. U form wolno żyjących (skorupiaki, wrotki) w ciepłej porze roku samice rozmnażają się partenogenetycznie, szybko zwiększając liczebność populacji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEMOGLOBINA

  Czerwony barwnik krwi, złożone, globularne białko występujące w erytrocytach (czerwonych krwinkach). Hemoglobina pełni funkcję przenośnika tlenu cząsteczkowego (02), będącego substratem w procesie oddychania komórkowego, a także uczestniczy w transporcie dwutlenku węgla (C02) i jonów wodorowych (H+)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /6 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEMOLIZA

  Skrócenie czasu życia erytrocytów, z prawidłowych ok. 120 dni, do kilku tygodni lub dni. O zróżnicowanej etiologii.

  Może być związana z defektami budowy erytrocytu: błony eryrtrocytarnej (sferocytoza), defektami genetycznymi (anemia sierpowata, talasemie). Wywoływana na skutek reakcji immunologicznych:...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEM - metaloporfiryna

  Związek organiczny będący pochodną porfiryny (charakterystyczny układ czterech pierścieni pirolowych), zawierającą umieszczony centralnie jon żelaza.

  Związek ten występuje jako koenzym (grupa prostetyczna) wielu enzymów, np. wchodzi w skład dwóch białek zdolnych do odwracalnego wiązania i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENLEGO PĘTLA, pętla nefronu

  Wchodzi w skład nefronu, jest złożona z ramienia zstępującego, w którym" zachodzi resorpcja zwrotna \ dy i jonów Na+ oraz z ramienia wstępujące) gdzie ma miejsce czynne pobieranie jonów i' i mocznika, ale nie wody. Pętla Henlego jest dł sza u ssaków żyjących w suchym klimacie, ponieważ zwierzęta te...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEMICELULOZY

  Wielocukry będące składnikami ściany komórkowej roślin. Do hemiceluloz zalicza się np. mannany zbudowane z mannozy, ksylany z ksylozy, galaktany z galaktozy.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEPARYNA

  Naturalny czynnik zapobiegający krzepnięciu Krwi. Pod względem chemicznym jest ujemnie naładowanym polisacharydem, zawierającym reszty karboksylowe i siarczanowe. Produkowana jest w naczyniach krwionośnych przez granulocyty zasadochłonne, jeden z typów białych krwinek oraz przez komórki tuczne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEMIMETABOLIA

  Przeobrażenie niezupełne, w którym wyróżniamy trzy stadia: jajo —» larwa -» imago. Larwy są bardzo podobne do osobników dorosłych, lecz nie posiadają skrzydeł i całkowicie rozwiniętych gonad. W czasie przeobrażenia wykształcają się skrzydła i dojrzewają gonady. H. występuje u owadów, np...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEMOCYJANINA

  Barwnik oddechowy zwierząt będący białkiem zawierającym miedź. Występuje u niektórych stawonogów i mięczaków (głowonogi). Utleniona forma hemocyjaniny jest niebieska, a odtleniona bezbarwna.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEMOFILIA, skaza krwotoczna

  Choroba genetyczna, objawiająca się zaburzeniami krzepnięcia krwi. W przypadku zranienia i przerwania ciągłości naczyń krwionośnych dochodzi do trudnych do zahamowania krwotoków lub wylewów. Najczęściej występującym typem tej choroby jest hemofilia A. Jest ona uwarunkowana przez gen. rece-sywny...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 546

  praca w formacie txt

Do góry