Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  HIGROFITY

  Rośliny przystosowane do środowiska o wilgotnej glebie i dużej wilgotności powietrza (dochodzące nawet do 100%, czyli do stanu wysycenia parą wodną). Rośliny takie posiadają wiele cech ułatwiających transpirację, niezbędną dla zachowania ciągłego przepływu wody przez roślinę.

  Do cech tych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTONY

  Małe zasadowe białka, na które nawinięty jest DNA (kwas deoksyrybonukleinowy) w chromosomach komórek eukariotycznych. Stanowią one prawie połowę masy chromosomu. Kompleks nukleoproteinowy, złożony z DNA nawiniętego na histony, nazywany jest chromatyną. Występuje pięć typów histonów: HI, H2A, H2B...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPERTONICZNY ROZTWÓR

  Inaczej roztwór hiperosmotyczny, roztwór otaczający komórkę, w którym stężenie związków osmotycznie czynnych, np. soli mineralnych, jest wyższe niż w jej wnętrzu. W sytuacji takiej woda zaczyna na zasadzie osmozy, wypływać przez selektywnie przepuszczalną błonę komórkową na zewnątrz komórki i w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLOENZYM

  W pełni funkcjonalny enzym, składający się z części białkowej tzw. apoenzymu i niebiałkowej zwanej grupą prostetyczną lub koenzymem, zależnie od rodzaju wiązania łączącego ją z częścią niebiałkową (gr. prostetyczną wiąże się kowalencyjnie, koenzym - odwracalnie, np. przez wiązania...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOTONICZNY ROZTWÓR

  Inaczej roztwór hipoosmotyczny, roztwór otaczający komórkę, w którym stężenie związków osmotycznie czynnych, np. soli mineralnych, jest niższe niż w jej wnętrzu. W wyniku umieszenia rośliny w takim roztworze woda zaczyna na zasadzie osmozy wnikać do wnętrza komórki i wypełniać wakuole, powodując...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLOMETABOLIA

  Przeobrażenie całkowite. Występuje u owadów i charakteryzuje się obecnością trzech postaci rozwojowych: lanwy, po-czwarki i imago (osobnika dorosłego). Z jaj wylęgają się larwy, które nie są podobne do osobników dorosłych, przypominają formy robakowate. Są to np. gąsienice u motyli, czenw u...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIRUDYNA

  Polipeptyd złożony z 65 aminokwasów. Hamuje proces krzepnięcia krwi, na etapie konwersji protrombiny w trombinę (antykoagu-lant). Produkowana przez komórki ślinianek w gardzieli pijawek (pijawka lekarska - Hirudo me-dicinalis), pozwalająca im na swobodne odżywianie kn/vią ofiary. Równocześnie utrzymuje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMEOSTAZA, równowaga wewnątrzustrojowa

  Zdolność organizmu do zachowania stałości warunków wewnątrz ustroju, pomimo zmienności środowiska zewnętrznego, np. temperatury ciała, pH płynów ustrojowych, ciśnienia. W utrzymaniu homeostazy największą rolę odgrywa układ nerwowy i hormonalny.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hirudoterapia

  Terapia stosowana w medycynii naturalnej, wykorzystująca pijawki w celu przyspieszenia gojenia ran po operacjach plastycznych, w replantacjach kończyn, palców, przeszczepach skóry, oparzeniach. 

  Pijawki wykorzystuje się również w leczeniu chorób wieńcowych, nadciśnienia, niektórych chorób układu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETEROZYGOTA

  Komórka/organizm o di-ploidalnej liczbie chromosomów zawierającej dwa rożne warianty tego samego genu/genów, czyli alleli. Należy podkreślić, że genotyp heterozygoty będzie odzwierciedlał fenotyp allelu dominującego, np. genotyp Aa, gdzie A - allel czerwonej barwy płatków, a a - allel białej barwy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt

Do góry