Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  IDIOTYP

  Suma wszystkich determinant dziedzicznych (genów) wchodzących w skład genotypu, zlokalizowanych w obrębie chromosomów na terenie jądra komórkowego oraz poza nim. Również charakterystyczna cecha strukturalna, np. przeciwciała o takiej samej swoistości, posiadające takie same determinanty...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hybrydyzacja kwasów nukleinowych

  Proces polegający na komplementarnym połączeniu się dwóch nici kwasów nukleinowych. W badaniach molekularnych 'wykorzystuje się dwa typy hybfydyzacji:

  1.    hybrydyzacja DNA do DNA - hybrydyzacja Southerna.

  2.    hybrydyzacja DNA do RNA - hybrydyzacja Northern.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IKRA

  Zapłodnione jaja ryb. Największą ikrę składają przedstawiciele ryb chrzęstnoszkieletowych. Większość gatunków składa ikrę na dnie, u pozostałych jest ona przyczepiana do roślin wodnych lub unosi się w wodzie. Z ikry jesiotrowa uzyskuje się kawior.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hydrochoria, wodosiewność

  Rozprzestrzenianie się drogą wodną nasion owoców, które wykazują przystosowanie do tego typu transportu. Posiadają rozwiniętą aerenchymę lub pęcherzyki powietrzne umożliwiające pływanie i warstwę wodoodporną, która chroni przed namakaniem. Przenoszą tak swoje nasiona/owoce: knieć błotna...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMMUNOGLOBULINY (przeciwciała)

  Makrocząsteczki glikoproteinowe, ikalizowane w surowicy, płynach ustrojowych wydzielinach, biorące udział w odpowiedzi hurno-ralnej organizmu. Produkowane przez komórki układu immunologicznego (limfocyty B - krążące i plazmocyty, czyli limfocyty B osiadłe w węzłach chłonnych), w odpowiedzi na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /4 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYDROFITY, rośliny wodne

  Rośliny całkowicie zanurzone w wodzie lub posiadające pływające liście. Posiadają system korzeniowy słabo wykształcony lub całkowicie zredukowany.

  Słabo rozwinięte są również tkanki przewodzące i mechaniczne. Organy hydrofitów są bardzo delikatne i wiotkie, skórka liści pozbawiona jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMMUNOLOGIA

  Nauka o odporności i mechanizmach nią sterujących. Bada reakcje obronne komórek organizmu na ciała obce, oddziaływania antygen - przeciwciało, a także problemy związane z transplantologią (przeszczepianiem) i chorobami patoimmunologicznymi. Początki immunologii wiąże się z pracami L. Pasteura...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ICHTIOLOGIA

  Dział zoologii zajmujący się badaniem gromady ryb, ich budową, fizjologią, środowiskiem życia. Wyróżnia się także ichtiologię stosowaną, która zajmuje się hodowlą ryb i rybołówstwem.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMOLOGICZNE NARZĄDY

  Narządy wykazujące wspólne pochodzenie i podobny plan budowy, lecz zróżnicowane morfologicznie z powodu pełnienia odmiennych funkcji.

  Przykładami narządów homologicznych są kończyny przednie ssaków: bieżna u konia, pływna u foki, lotna u nietoperza, chwytna u człowieka; lub odnóża u owadów: skoczne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMPLANTACJA (zagnieżdżenie, wszczepienie)

  Szerokie pojęcie obejmujące w biologii:

  1. etap transplantacji, polegający na wszczepieniu narządu, tkanki lub elementów z tworzyw sztucznych (również zębów);

  2.    zagnieżdżenie blastocysty ssaków w błonie śluzowej macicy (u człowieka ok. 5-7 dnia po zapłodnieniu) lub- poza nią (ciąża ekotopowa...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt

Do góry