Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  INTRODUKCJA

  Wprowadzenie obcego gatunku na dany teren jako nowego elementu biocenozy. Na ogół introdukcja ma niekorzystny wpływ na środowisko, często prowadzi do wytępienia rodzimych gatunków. Obcy gatunek nie posiada naturalnych wrogów, co prowadzi do nadmiernego wzrostu liczebności i zakłócenia stanu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAJOWA KOMÓRKA (jajo, łac. ovium)

  Żeńska komórka rozrodcza roślin i zwierząt. U roślin zlokalizowana w obrębie woreczków zalążkowych (okrytozalążkowe), rodni (mszaki, paprotniki i nagozalążkowe) lub lęgni (glony).

  Z reguły niewielka, opatrzona wicią lub nieruchoma. U zwierząt stosunkowo duża (średnica 150-200pm), nieruchoma...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTRONY

  Część genu eukariotycznego, która nie zawiera/koduje żadnego końcowego produktu genu. introny są usuwane z pre-mRNA w procesie wycinania i składania transkryptu - tzw. obróbce po-transkrypcyjnej. w celu wytworzenia funkcjonalnego mRNA ulegającego dalszej ekspresji - translacji.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAJOWÓD (łac. tuba uterina, przewód Fallopia)

  Otwarty na obu końcach, parzysty przewód, służący do transportu jaj. U różnych gatunków może podlegać rozmaitym modyfikacjom. U kobiet i samic ssaków łączy jajnik, a właściwie jamę otrzewną z jamą macicy (poza stekowcami). Długości ok. 15-20 cm, o zróżnicowanej średnicy (2-3 mm w obrębie tzw...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INŻYNIERIA GENETYCZNA

  Inżynieria genetyczna jest terminem określającym wszelkie techniki biologii molekularnej wykorzystywane obecnie do poznania struktury i funkcji genów, jak również obejmuje metody manipulowania materiałem genetycznym w celu modyfikacji genetycznej organizmów. Warto jest zauważyć, że termin inżynieria...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /9 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INHIBITORY

  Związki, które powodują całkowite lub częściowe zahamowanie reakcji chemicznej lub jej spowolnienie (przeciwne działanie wykazują np. katalizatory). W procesach biologicznych inhibitory hamują aktywność enzymów w sposób nieodwracalny lub odwracalny.

  Nieodwracalne, kowalencyjne przyłączenie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAMA GĘBOWA

  Pierwszy odcinek przewodu pokarmowego rozpoczynający się otworem gębowym, a uchodzący do gardzieli. W jamie gębowej występują narządy umożliwiające rozdrobnienie pokarmu, wstępne trawienie i przesuwanie do dolnych odcinków. Do rozdrobnienia służą tarki u ślimaków, kutikularne ząbki u...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZOGAMIA

  Typ rozmnażania płciowego, w którym obie gamety (komórki rozrodcze) są do siebie bardzo podobne pod względem morfologii (kształtu, wielkości etc.) i ruchliwości (obie posiadają wici), lecz są zróżnicowane pod względem fizjologicznym. Jeden z bardziej pierwotnych sposobów rozmnażania, spotykany u...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSULINA

  Jeden z dwóch najważniejszych (obok glukagonu) hormonów regulujących metabolizm węglowodanów u kręgowców, którego gtówną funkcją jest obniżanie poziomu glukozy . we krwi (działa ogólnoustrojowo). Insulina wydzielana jest przez komórki p trzustki (w wysepkach Langerhansa). Pod względem budowy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /3 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZOTONICZNY ROZTWÓR

  Inaczej roztwór fizjologiczny lub izoosmotyczny, roztwór otaczający komórkę, o stężeniu substancji osmotycznie czynnych, np. soli mineralnych, identycznym ze stężeniem w jej wnętrzu, czyli o takim samym ciśnieniu osmotycznym. W sytuacji takiej nie dochodzi do przepływu wociy między komórką, a...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt

Do góry