Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  KARBAMINOHEMOGLOBINA

  Forma hemoglobiny (białka pełniącego funkcję transportera tlenu, ale też dwutlenku węgla i protonów we krwi), zawierająca przyłączony do końcowych grup aminowych dwutlenek węgla. Gaz ten, powstający w procesie oddychania komórkowego, jest transportowany przez hemoglobinę tylko w 23%.

  Zdecydowana...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANAŁY JONOWE

  Kompleksy białkowe mieszczące się w błonach komórek lub organelli komórkowych, odpowiedzialne za zgodny z gradientem transport jonów przez błonę. Posiadają one charakterystyczną budowę. Złożone są z kilku podjednostek, w których można wyróżnić odcinki przenikające przez błonę, zwane...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /4 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARBOKSYHEMOGLOBINA

  Hemoglobina, w której zamiast tlenu połączony jest z żelazem grupy hemowej tlenek węgla (CO). Takie połączenie skutkuje trwałym zablokowaniem miejsc wiążących 02 i nieodwracalną utratą zdolności do transportu tego gazu, a przez to obniżeniem puli funkcjonalnej hemoglobiny we krwi.

  Z tego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANAŁY PÓŁKOLISTE

  Elementy ucha wewnętrznego. Mają postać trzech położonych względem siebie w prostopadłych płaszczyznach i kanałów. U podstawy każdego z nich znajdują się ! bańki z włosami czuciowymi. Wewnątrz kanałów znajdują się przewody półkoliste wypełnione en-dolimfą.

  Między ścianami kanałów i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANIBALIZM

  Zjadanie osobników własnego gatunku, często własnego potomstwa. Może być jednym z czynników regulujących liczebność i zagęszczenie populacji. Kanibalizm spotkany jest u wielu bezkręgowców, np. biedronek, a także u niektórych kręgowców, np. gupików.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALUS

  Jednorodna, niezróżnicowana tkanka roślinna (tkanka przyranna), tworząca się w miejscu zranienia lub odcięcia fragmentu rośliny. Złożona jest ze słabo zróżnicowanych komórek pa-renchymatycznych (miękiszowych), mających zdolność do podziałów. Powstaje na skutek od-różnicowania komórek tkanki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /1 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPACYTAOA (hiperaktywacja plemników)

  Proces nabywania przez plemniki zdolności do zapłodnienia komórki jajowej, w drogach rodnych samicy. Spotykany u wielu gatunków, m.in. u człowieka. Polega na zmianach w strukturze błony komórkowej plemnika, obejmujących przebudowę białek błonowych oraz zmiany w jej składzie fosfolipidowym (usuwanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMBIUM, miazga

  Tkanka twórcza wtórna (merystem wtórny) u roślin z przyrostem wtórnym (nagozalążkowe i dwuliścienne). Podziały komórkowe miazgi powodują przyrost rośliny na grubość. Komórki potomne różnicują się w elementy drewna wtórnego - odkładane do środka i łyka wtórnego - na zewnątrz.

  W korzeniu miazga...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPILARY, naczynia włosowate

  Najcieńsze naczynia krwionośne i limfatyczne, w których zachodzi wymiana substancji między płynami ustrojowymi (krew, limfa) a tkankami. Ściany kapilar nie zawierają mięśniówki. Są zbudowane głównie i prawie wyłącznie z jednowarstwowego nabłonka. Wyróżnia się sieć kapilarną zwykłą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMIENNE KOMÓRKI

  Sklereidy, komórki roślinnej tkanki sklerenchymatycznej (twardzicy) pełniące funkcje wzmacniające. Komórki kamienne posiadają zdrewniałe, inkrustowane suberyną i mocno zgrubiałe ściany komórkowe.

  Są to zwykle komórki martwe nie zawierające protoplastów. Charakteryzują się one bardzo zróżnicowanym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /843

  praca w formacie txt

Do góry