Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  KAULIFLORIA

  Zjawisko rozwijania się kwiatów na pniach i wieloletnich gałęziach, a nie jak u większości roślin na pędach rocznych. Kauliflo-ria występuje np. u kakaowca właściwego, kawy arabskiej, a w naszej florze u wawrzynka wilcze łyko, Efektem kauliflorii jest kaulikarpia, czyli rozwój owoców na pniach i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KASTRACJA

  Operacyjne usunięcie gonad. Kastracja w młodym wieku uniemożliwia rozwój drugorzędnych cech płciowych, w wieku dojrzałym prowadzi do zaniku popędu płciowego. Kastracją określa się też usunięcie słupka lub pręcików w kwiecie w celu uniemożliwienia samozapylenia (np. krzyżówki u groszku...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAZEINA

  Białko zaliczane do grupy fosfopro-tein, stanowiące główny składnik suchej masy mleka (u krowy 80% wszystkich białek). Frakcjonowana kazeina tworzy trzy główne grupy białek: -» asl, aS2, p i kappa. Wykazuje największą spośród białek mieka termostabilność. Tworzy charakterystyczne struktur/...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATABOLIZM (rozkład, dysymilacja)

  Obok anabolizmu, stanowi jeden z dwóch głównych kierunków przemian metabolicznych, związanych z przepływem energii i materii. Obejmuje szereg egzoergicznych reakcji biochemicznych, prowadzących do uzyskania energii, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania komórek i całego organizmu.

  Obejmuje rozkład...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATALAZA

  Enzym komórkowy, hemoprote-inaza z grupy oksydoreduktaz, której funkcją jest rozkład toksycznych nadtlenków wodoru (H20, -woda utleniona), powstających w procesach utleniania biologicznego.

  Jej znaczne ilości występują w komórkach wątroby i nerek (wysoki poziom metabolizmu), leukocytach (gdzie nadtlenki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARBOKSYLACJA

  Reakcja przyłączenia grupy karboksylowej. Grupę karboksylową stanowi atom węgla połączony podwójnym wiązaniem z atomem tlenu oraz pojedynczym wiązaniem z grupą hydroksylową. Grupa karboksylowa nadaje związkom lekko kwasowy odczyn.

  Również proces wbudowywania dwutlenku węgla do związków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARIOKINEZA

  Precyzyjny podział jądra komórkowego, prowadzący do powstania dwóch jąder potomnych o takiej samej (kariokineza somatyczna, mitoza) lub zredukowanej (redukcyjna, -» mejoza) liczbie chromosomów. Podzielony na kilka faz.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARIOLIMFA (sok jądrowy, nukleoplazma)

  Silnie uwodniona substancja koloidalna, wypełniająca jądro komórkowe, zawierający liczne białka, m.in. enzymy związane z funkcją jądra (poli-merazy DNA, RNA, topoizomerazy, ligazy, kinazy), białka histonowe. Wypełnia obszar pomiędzy błoną jądrową a chromatyną i jąderkiem.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARIOTYP

  Sklasyfikowane chromosomy danego osobnika, bądź komórki. Każdy organizm eukariotyczny posiada określoną ilość i wielkość chromosomów. Np. u człowieka występują 46 chromosomy występujące w 23 parach. 22 pary stanowią chromosomy homologiczne, zaś ostatnią parę tworzą chromosomy płci (X i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /1 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANALIKI KRĘTE, kanaliki nerkowe, elementy nefronu

  Wyróżnia się kanaliki kręte I rzędu (proksymalne) i kanaliki kręte II rzędu (dystalne). Na terenie kanalików krętych zachodzą procesy resorpcji, czyli zwrotnego wchłaniania z moczu pierwotnego do krwi substancji potrzebnych organizmowi oraz sekrecji, czyli wydzielania z krwi do światła kanalika...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /822

  praca w formacie txt

Do góry