Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  KŁY

  Typ zębów u ssaków, mają kształt stożkowaty. Szczególnie dobrze rozwinięte u drapieżnych. Służą do przytrzymywania ofiary i rozszarpywania mięsa. Najdłuższe kły występują u samców morsów.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLIMAKS

  Końcowe stadium sukcesji. Hipotetyczny stan końcowy rozwoju roślinności i gleby, ku któremu zmierzają sukcesje w danym klimacie.

  Klimaks to zbiorowisko ustabilizowane, charakteryzujące się dużym bogactwem organizmów, maksymalnym obiegiem materii i równowagą między organizmami i środowiskiem.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KETOZY

  Cukry proste, mające w swojej budowie ugrupowanie ketonowe, np. fruktoza, sorboza. Wykazują właściwości redukujące.

  Ketoza (acetonemia) to również zaburzenie przemiany tłuszczowej w organizmie, na skutek nagromadzenia w tkankach i płynach ustrojowych nadmiernych ilości związków ketonowych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KŁYKIEĆ POTYLICZNY

  Wyrostek kości potylicznej, przez który czaszka łączy się z kręgosłupem. U ssaków występują dwa kłykcie potyliczne. Łączą się stawowo z pierwszym kręgiem szyjnym atlasem, który posiada dwie powierzchnie stawowe dopasowane do kłykci.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATALIZATOR

  Substancja, która biorąc pośredni udział w reakcji chemicznej przyspiesza jej przebieg, sama nie ulega jednak zmianie podczas kolejnych etapów przekształcenia substratów w produkty. Reakcje chemiczne przebiegające z udziałem katalizatora zapisuje się za pomocą następującego schematu:

  A + K -» AK AK...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /1 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARŁOWATOŚĆ

  Zmniejszone rozmiary ciała. Karłowatość u człowieka może być wywołana zaburzeniami hormonalnymi. Najczęstszą przyczyną jest niedoczynność przysadki mózgowej (niedobór somatotropiny) lub niedoczynność tarczycy. Czasem karłowatość zależy od czynników dziedzicznych, np. u karłowatych odmian...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATASTROFIZM

  Teoria kataklizmów ogłoszona w XIX w. przez Curviera, Zakładała, że między poszczególnymi epokami geologicznymi miały miejsca kataklizmy o globalnym zasięgu (np. potop, zlodowacenia), w czasie których ginęły organizmy żywe. Teoria ta miała tłumaczyć nieciągłość form kopalnych na Ziemi i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAROTENOIDY

  Żółtopomarańczowe barwniki roślinne występujące w chloroplastach, ale także w chromoplastach, organellach komórek dojrzałych owoców, okwiatu, niektórych korzeni, np, marchewki i liści u niektórych gatunków roślin, np. fiołek alpejski. Karotenoidy są rozpuszczalnymi w tłuszczach pochodnymi izoprenu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /1 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATION

  Jon obdarzony ładunkiem dodatnim (anion - jon ujemny). Atom lub cząsteczka z niedomiarem elektronów, powstający w wyniku dyso-cjacji elektrolitycznej roztworów substancji, posiadających wiązania jonowe lub spolaryzowane (nieorganiczne kwasy, zasady i sole - elektrolity. W procesie elektrolizy roztworu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAROTENY

  Obok ksantofili wchodzą w skład szerszej grupy - karotenoidów (ok. 500 wyizolowanych związków). Węglowodorowe barwniki roślinne, o wzorze sumarycznym C40H56, zawierające 11 sprzężonych wiązań podwójnych, barwy żółtoczerwonej. Di i tetraterpeny (izoprenoidy) barwy żółtej, pomarańczowej, czerwonej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /2 955

  praca w formacie txt

Do góry