Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  KOMÓRKA - BUDOWA

  1.    Ściana komórkowa - występuje głównie w komórkach roślin, bakterii, grzybów. Jest łatwo przepuszczalna dla większości cząsteczek, nadaje komórkom większą wytrzymałość. Zbudowana jest z martwej substancji wydzielonej przez komórkę (celulozy lub chityny).

  2.    Błona komórkowa - delikatna...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /2 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLOID, zol

  Niejednorodna mieszanina, układ dyspersyjny (o określonym stopniu rozdrobnienia substancji), w którym można wyróżnić co najmniej dwie fazy: rozproszoną i rozpraszającą. Fazę rozproszoną (dyspergowaną) mogą stanowić cząsteczki lub ich agregaty, których średnica wynosi 1-200 nm (10-2000A...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /2 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMÓRKA EUKARIOTYCZNA (Eucaryota)

  Komórka, która posiada na terenie cytoplazmy błoniaste twory (organella), umożliwiające przebieg różnych reakcji w tym samym czasie, bez wzajemnego zakłócania.

  Najistotniejszą cechą tych komórek jest oddzielenie materiału genetycznego od cytoplazmy podwójną błoną białkowo-lipi-dową - powstanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLONIA

  W botanice zespół komórek należących do jednego gatunku, luźno ze sobą połączonych, tworzących funkcjonalną całość. Brak jest między nimi blaszek środkowych i plazino-desm, np. u glonów: skrętnica, gonium, eudorina. W zoologii termin ten oznacza skupienie organizmów jednego gatunku połączonych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLCHICYNA

  Toksyczny pseudoalkaloid o działaniu antymitotycznym, otrzymywany z nasion zimowita jesiennego (Colchicum autumna-lae). Upośledza segregację chromosomów podczas podziału komórki (poprzez interakcję ztubuiiną), prowadząc do powstania komórek po-liploidalnych.

  Stosowana w leczeniu nowotworów skóry i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLAGEN

  Najbardziej rozpowszechnione u ssaków białko, pełniące funkcje budulcowe. Podstawowy składnik tkanki łącznej, tworzący w niej tzw. włókna kolagenowe. Ich odporność na rozciąganie porównywalna jest z odpornością stali - nadają one niezwykłą wytrzymałość tkankom, które współtworzą. Włókna...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /1 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOENZYM A (Coa-sh)

  Niebiałkowy związek organiczny, stanowiący uniwersalny przenośnik grup acylowych (acetylo-CoA, 2-24 węgli, 1945, Lipmann) w katalitycznych i anabolicznych szlakach biochemicznych. Zbudowany z adenozyny i fosfopantoteiny, połączonej z grupą sulfhydrylową.

  Bierze udział w procesach oddychania...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOACERWATY

  Struktury o kształcie kropel, które tworzą się w roztworach koloidalnych. Zachowują się nieco podobnie do żywych układów. Wybiórczo pobierają do wnętrza niektóre substancje, powiększają swoją objętość, rozpadają się na mniejsze. Mogą pobierać ze środowiska zewnętrznego białka o charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLBA - typ kwiatostanu

  Kwiatostan graniasty, o silnie zgrubiałej i prostej osi, na której są osadzone bezszypułkowe kwiaty. W kolbie kwiaty rozwijają się w różnym czasie, najwcześniej od dołu, a następnie coraz wyżej ku szczytowi kwiatostanu. Kolba występuje np. u pałki, w żeńskim kwiatostanie kukutydzy.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOFAKTOR

  Niebiałkowa część enzymu, mająca istotne znaczenie dla prawidłowego przebiegu katalizowanej przez enzym reakcji.

  Ze względu na sposób połączenia z białkową częścią enzymu (apoenzymem) kofaktoty można podzielić na: koenzymy (luźno związane z apoenzymem) i grupy prostetyczne (trwale związane...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /510

  praca w formacie txt

Do góry