Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  KONCHIOLINA

  Organiczny biopolimer, skle-roproteina o wzorze C32H4801:LN2. Jedna z głównych substancji budujących muszle mięczaków (łac. Mollusca). Stanowi zewnętrzną - tzw. rogową warstwę muszli (periostrakum; środkowa - mezostrakum, porcelanowa; wewnętrzna - hipostrakum, z masy perłowej). W masie perłowej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMÓRKI SITOWE

  Żywe komórki przewodzące asymilaty. Występują u paprotników i nago-nasiennych. Posiadają tzw. pola sitowe, rozmieszczone na całej powierzchni. Przez otwory pól sitowych pasma cytoplazmy przepływają od jednej komórki do drugiej transportując asymilaty.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONIDIA, konidiospory

  Zarodniki grzybów, które powstają przez odcinanie się ścianą komórkową szczytowych części strzępki zwanej konidio-forem. Konidia należą do egzospor (zarodniki zewnętrzne, które nie powstają w zaradni). Występują np. u kropidlaka i pędzlaka.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMÓRKI SOLNE

  Występują w skrzelach ryb, biorą udział w osmoregulacji. U ryb słodkowodnych wychwytują z przepływającej wody brakujące jony. Natomiast u ryb kostnoszkieletowych morskich wydalają nadmiar jonów.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMÓRKI - TYPY

  Kształty komórek związane są z pełnioną funkcją; mogą być sześcienne, walcowate, wydłużone. Najpierwotniejszą postacią jest kula. Niektóre komórki stanowią samodzielne organizmy, np. bakterie, pierwotniaki, niektóre glony i grzyby, inne wchodzące w sktad organizmów nie są w stanie samodzielnie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMÓRKOWA TEORIA

  Teoria, zgodnie z którą -» komórka jest podstawowym elementem strukturalnym każdego organizmu, a zarazem jego podstawową jednostką funkcjonalną. Do powstania teorii komórkowej przyczyniły się badania prowadzone przez botanika iyiatthiasa Schleidena i zoologa Theodora Schwanna, ostateczną jej definicję...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMÓRKI LEYDIGA

  Wielokątne, dwujądrzaste, pokryte mikrokosmkami komórki śródmiąższowe, zlokalizowane w męskich gonadach (jądrach). Zawierają specyficzne dla nich białkowe kryształki Reinkego. Odpowiedzialne za wytwarzanie androgenów (męskich hormonów płciowych), m.in. testosteronu.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPARTMENTACJA, mikro kompartmentacja

  Zróżnicowanie cytopłazmy komórek eukariotycznych, wynikające z jej podziału na wiele obszarów ograniczonych błonami białkowo-lipi-dowymi. Kompartmentacja pozwala na stworzenie w komórce szeregu odrębnych obszarów, z których każdy charakteryzuje się odmiennymi warunkami. Poszczególne kompartymenty...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /1 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMÓRKI OKŁADZINOWE

  Komórki gruczołów zlokalizowanych w błonie śluzowej żołądka, odpowiedzialne za wydzielanie kwasu solnego i czynnika wewnętrznego (Castle’a, gastromuko-proteina), który umożliwia wchłanianie witaminy B12.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMÓRKA GENERATYWNA

  Komórka biorąca udział w rozmnażaniu płciowym (w przeciwieństwie do komórki somatycznej-wegetatyw-nej). Termin odnosi się zarówno do pierwotnych komórek płciowych, jak i gamet. U roślin nasiennych komórka generatywna powstaje w ziarnie pyłku. Ulega podziałowi mitotycznemu, powstają dwa jądra...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /427

  praca w formacie txt

Do góry