Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  KORA MÓZGOWA

  Część mózgu -» kręgowców, zbudowana z istoty szarej, leżącej na powierzchni obu półkul mózgowych. Ze względu na pojawienie się w rozwoju filogenetycznym, rozróżniamy korę dawną, korę starą i korę nową, strukturę najsilniej rozwiniętą, a występującą jedynie u ssaków. Pierwsze neurony...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /4 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONWERGENCJA, ewolucja zbieżna

  Występowanie zbieżnych cech u organizmów należących do odległych grup systematycznych, lecz zamieszkujących takie same środowisko. Przykładem konwergencji jest opływowy kształt kręgowców wodnych - ryby, wymarły ichtiozaur, wieloryb, delfin lub białe zabarwienie zwierząt polarnych.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŃCZYNY

  Wystające części ciała kręgowców służące do poruszania się. U większości zwierząt występują dwie pary kończyn: przednie (na ogół słabsze, służące do podpierania się) i tylne (mocniejsze, popychające ciało do przodu). Ryby posiadają płetwy jako narzędzie lokomocji, Z parzystych płetw...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOPULACJA, akt płciowy, spółkowanie

  W przypadku zwierząt wielokomórkowych jest to bezpośredni kontakt dwóch osobników różnych płci lub hermafrodytycznych, umożliwiający przekazanie -» nasienia do dróg rodnych samicy. Wprowadzenie nasienia umożliwiają różnie wykształcone narządy kopulacyjne.

  U wielu zwierząt kopulację poprzedzają...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSUMENCI

  Organizmy odżywiające się gotową materią organiczną. Uzyskują ją, zjadając inne organizmy. W łańcuchach troficznych wyróżniamy konsumentów I, II i 'wyższych rzędów. Konsumenci I rzędu to rośiinożercy, np. zając, stonka, krowa; konsumenci li rzędu to drapieżcy odżywiający się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONIUGACJA

  Proces polegający na bezpośrednim przekazaniu informacji genetycznej, w postaci DNA, z jednej komórki bakteryjnej- do drugiej poprzez mostek cytoplazmatyczny, zwany czasami mostkiem koniugacyjnym, który utworzony jest z licznych białek. Tworzenie mostka koniu-gacyjnego jest uwarunkowane występowaniem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /4 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONKURENCJA

  Typ interakcji międzygatunkowej negatywnej polegający na współzawodniczeniu o taki sam czynnik środowiskowy (pokarm, światło, przestrzeń). Konkurencja jest tym ostrzejsza, im dwa gatunki są bliżej spokrewnione i mają bardziej podobne wymagania życiowe. Np. wypieranie szczura śniadego przez szczura...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSERWANTY (środki konserwujące)

  Substancje chemiczne przedłużające przydatność do spożycia lub użycia określonych produktów spożywczych (dodatki do żywności, por. benzoesan sodu), kosmetycznych lub innych produktów chemicznych.

  Przeciwutleniacze lub antybiotyki hamujące rozwój drobnoustrojów/ (grzybów i bakterii), określane...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPLEMENTARNOŚĆ

  Tworzenie wiązań wodorowych pomiędzy poszczególnymi zasadami azotowymi w dwuniciowym DNA i RNA. Komplementarnymi zasadami są: A i T/U jak również C i G. pomiędzy A i T/U występują dwa wiązania wodorowe, zaś pomiędzy C i G trzy wiązania wodorowe.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMÓRKI PARZYDEŁKOWE

  Występują u parzydełkowców, zwłaszcza na ramionach i wokół otworu gębowego. Są to struktury obronne, z których po podrażnieniu wyrzucana jest nic. W zależności od rodzaju komórek, nici działają w odmienny sposób. U penetrantów cienka i sztywna nić przebija ofiarę i działa paraliżująi U...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /576

  praca w formacie txt

Do góry