Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  KORA PIERWOTNA

  Warstwa tkanek roślinnych w korzeniu i łodydze występująca między skórką a walcem osiowym. Najlepiej rozwinięta jest w korzeniu, ma charakter tkanki miękiszowej zasadniczej lub spichrzowej. W łodydze zewnętrzna warstwa kory pierwotnej może różnicować się w koienchymę, a wewnętrzna w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORZEŃ

  Wegetatywny, najczęściej podziemny organ osiowy roślin naczyniowych, jego zasadnicze funkcje to utrzymywanie rośliny w podłożu, pobieranie wody i soli mineralnych. W budowie morfologicznej korzenia wyróżnia się szczytowo umiejscowiony stożek wzrostu (pierwotna tkanka merystematyczna) chroniony przez...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /1 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORDAITY

  Wymarła klasa podgromady nago nasienne. Żyły przede wszystkim w karbonie i permie, Były dużymi (do 30 cm) drzewiastymi roślinami o przyroście wtórnym. Silnie rozgałęziona korona pokryta była spiralnie ustawionymi, wstę-gowatymi liśćmi. Miękisz asymilacyjny był zróżnicowany na palisadowy i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORZEŃ PRZYBYSZOWY

  Korzeń, który nie wyrasta z korzenia głównego, lecz powstaje na pędzie, z wewnętrznych tkanek łodygi. Korzenie przybyszowe występują przede wszystkim na podziemnych kłączach i na płożących się pędach. Mają ogromne znaczenie w rozmnażaniu wegetatywnym roślin, powstając na fragmentach ciała...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOREK, fellem

  Wtórna, roślinna tkanka okrywająca, powstająca z miazgi korkotwórczej (fello-genu). Razem ze wspomnianym fellogenem i fel-lodermą (tkanka miekiszowa) tworzy korkowicę, tkankę okrywającą, wykształcaną w przyroście wtórnym na korzeniach i łodygach roślin nagona-siennych i dwuliściennych. Komórki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /2 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORELACJA

  Zależność między budową a funkcją poszczególnych narządów organizmu. Określone narządy są ze sobą funkcjonalnie powiązane, np. kształt zębów zależy od rodzaju pobieranego pokarmu i ma to również wpływ ha długość i budowę przewodu pokarmowego.

  U ptaków zdolność do (otu stała się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOPYTA

  Rogowe wytwory naskórka chroniące ostatnie człony palców ssaków kopytnych. U nie-Parzystokopytnych (konie, tapiry, zebry, nosorożce) III palec, najlepiej rozwinięty, osłonięty jest kopytem. Natomiast u parzystokopytnych (Świnia, hipopotam, wielbłąd, krowa) kopyta rozwinęły się na III i IV palcu i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORKOWICA, peryderma

  Zewnętrzna warstwa okrywająca łodygi i korzenie wykazujące wtórny przyrost na grubość. Zbudowana jest z trzech części. Najbardziej zewnętrzną jest korek, głębiej fellogen (miazga korkotwórcza) i najgłębiej felloderma - tkanka miękiszowa wytworzona przez fellogen. 

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORALOWCE (Anthozoa)

  Gromada z typu parzydeikowców licząca ponad 6000 gatunków, których kopalne szczątki znane są od Ordowiku. Koralowce są zwierzętami tylko morskimi, występującymi zawsze pod postacią polipa, zwanego antopolipem, zamieszkują przeważnie ciepłe, jasne morza, chociaż ich przedstawicieli spotyka się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /5 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORONA

  Część podwójnego okwiatu okrytonasiennych. Płatki korony są osadzone okółkowo na dnie kwiatowym, otoczone działkami kielicha. U roślin owadopylnych korona jest duża i barwna, a u wiatropylnych mała i niepozorna. Płatki korony mogą być wolne (np. róża), zrośnięte w nasadzie (np. przetacznik) lub...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt

Do góry