Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  KOSTOŁUSKIE, ganoidy chrzęstne

  Ryby z podgromady kostnopromienistych, obecnie reprezentowane są przez ramieniopłetwe i jesiotrowate. Ich szczęki są wyciągnięte w dziób, a otwór gębowy leży na spodzie głowy. Płetwa ogonowa jest niesymetryczna (heterocerkiczna), ciało pokryte jest ganoidainymi łuskami.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSMKI JELITOWE

  Niewielkie wyrostki błony śluzowej jelita cienkiego, które zwiększają jego powierzchnię chłonną (kontaktu z treścią pokarmową). Do wnętrza kosmków jelitowych wnikają naczynia krwionośne, limfatyczne i włókna nerwowe. Kosmki występują w jelitach ptaków i ssaków.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRASNOROSTY

  Gromada glonów, wykazująca duże zróżnicowanie morfologiczne, od jednokomórkowych do wielokomórkowych plech nitkowatych lub płatkowatych. Występują przeważnie w ciepłych morzach w strefie przybrzeżnej. Piecha może być zabarwiona na kolor czerwony, fioletowy lub niebieskozielony dzięki obecności...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZ SKRZELOWY

  U bezczaszkowców, obszerna gardziel poprzebijana szczelinami skrzelo-wymi o silnie ukrwionych ścianach. Otworem gębowym do kosza skrzelowego dostaje się woda z zawiesiną organiczną i 02.

  Zawiesina opada na dno kosza, gdzie znajduje się rynienka (endostyl), której lepka wydzielina skleja cząstki'...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSMOPOLITYCZNE GATUNKI

  Gatunki zamieszkujące większą część powierzchni Ziemi. Posiadają szeroki zakres tolerancji (eurybionty) i duże możliwości przystosowawcze do zmiennych warunków środowiska. Przykładami są: szczur wędrowny, mysz domowa, wołek zbożowy, mucha domowa.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZYCZEK

  Typ kwiatostanu graniastego, o skróconej i rozszerzonej osi środkowej zwanej dnem kwiatostanowym. Na nim występują gęsto skupione bezszypułkowe kwiaty. Przykładami roślin o tym typie kwiatostanów są: słonecznik, stokrotka, mniszek. 

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSMÓWKA (chorion)

  Zewnętrzna błona płodowa owodniowców, występująca u gadów, ptaków, ssaków (w tym człowieka). Pośredniczy w odżywianiu i wymianie oddechowej zarodka. Częściowo zrośnięta z omocznią tworzy kosmów-kę omoczniową. Pokryta silnie unaczynionymi ko-smkami, które u ssaków łączą się z macicą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚĆ

  Zbudowany z tkanki kostnej element struktury szkieletu większości -> kręgowców. Główne funkcje kości to budowa rusztowania ciała, przenoszenie sił oraz ochrona tkanek miękkich. Dodatkowo kości stanowią rezerwuar składników mineralnych, przede wszystkim fosforu i wapnia.

  Zewnętrzną warstwę kości...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /3 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSTKI SŁUCHOWE, kosteczki słuchowe

  Najmniejsze kostki szkieletu umieszczone w jamie ucha środkowego kręgowców lądowych. U ssaków są to trzy kosteczki, zestawione ze sobą ruchomo: młoteczek, kowadełko i strzemiączko. Ich rolą jest przenoszenie drgań z błony bębenkowej na okienko owalne przedsionka ślimaka.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORZENIONÓŻKI, Rhizopoda

  Gromada pierwotniaków z typu zarodziowe. Należą do niej zarówno osobniki jedno-, jak i wieiojądrowe.

  Komórka pokryta jest cienką, elastyczną błoną komórkową. Wytwarza tzw. nibynóżki (pseudopodia), które pełnią funkcję organelli ruchu. U niektórych występują skorupki z otworami, przez które...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /689

  praca w formacie txt

Do góry