Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  KRETYNIZM, kretynizm tarczycowy

  Schorzenie spowodowane defektem genetycznym, związanym z brakiem enzymu przekształcającego tyrozynę w hormony tarczycy (kretynizm pierwotny), niedoborem jodu w okresie płodowym i niemowlęcym (kretynizm endemiczny, wtórny), niedoczynnością tarczycy (związaną z wolem lub chorobą Hashimoto - przewlekłe...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /25.07.2013 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRĄŻENIE MATERII

  Przekształcenia związków organicznych i nieorganicznych występujących w biosferze. Najprostszym przykładem jest krążenie wody, która paruje, skrapla się, jest pobierana przez żywe organizmy. Krążenie większości pierwiastków uzależnione jest od obecności w ekosystemach trzech grup organizmów:...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /25.07.2013 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRTAŃ

  Odcinek układu oddechowego kręgowców lądowych, leżący pomiędzy gardzielą a tchawicą, służący do wydawania dźwięków. Szkielet krtani człowieka stanowią chrząstki nieparzyste: tarczowata, pierścieniowata i nagłośniowa oraz parzyste: nalewkowate, różkowate i klinowate.

  W głośni znajdują...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /25.07.2013 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KREW

  Półpłynna (90% stanowi woda, 6-8% białka, 2-4% tłuszcze) tkanka łączna, wypełniająca łożysko naczyń krwionośnych (tętnic, żył I naczyń włosowatych). Składa się z płynnego osocza (inaczej plazmy, 55% objętości całej krwi, pozbawione fibrynogenu stanowi surowicę) i zawieszonych w nim...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /25.07.2013 Znaków /1 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRĄŻENIA UKŁAD, układ krwionośny

  Pojawia się dopiero u wstężnic i pierścienic. Jest to system naczyń przebiegających przez całe ciało, w których znajduje się płyn zawierający i transportujący substancje odżywcze, gazy oddechowe i produkty przemiany materii. Wyróżnia się dwa typy układów krwionośnych: zamknięty i otwarty.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚĆ GĄBCZASTA, beleczkowata

  Zbudowana z blaszek kostnych zespolonych ze sobą w tzw, beleczki kostne, Beleczki tworzą przestrzenną sieć i są ułożone zgodnie z kierunkiem 'działania obciążeń. Przestrzenie między beleczkami wypełnia czerwony szpik kostny. Kość gąbczasta występuje w nasadach kości.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSTNA TKANKA

  Należy do tkanek łącznych oporowych, w rozwoju zarodkowym powstała z mezodermy. Buduje szkielety wyższych kręgowców.

  Charakteryzuje się dużą ilością substancji międzykomórkowej, w skład której wchodzi związek organiczny - osseomukoid. Substancja międzykomórkowa ulega silnemu wysyceniu solami...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚĆ ZBITA

  Zbudowana z blaszek kostnych, które koncentrycznie otaczają centralnie położony kanał Haversa, Taka pojedyncza jednostka strukturalna nazwana została osteonem. Istota zbita tworzy trzony kości długich, pokrywa kości płaskie.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSTNOSZKIELETOWE, kościste ryby (Osteichthyes)

  Najliczniejsza, współcześnie żyjąca gromada ryb, która pojawiła się w dewonie. W przeciwieństwie do ryb 4 chrzęstnoszkieletowych nie utraciły szkieletu kostnego, a nawet w niektórych liniach rozwojowych jego ilość zwiększyła się kosztem chrząstki. Było to możliwe dzięki pojawieniu się nowej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /6 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOTYLOZAURY

  Prymitywne gady, które pojawiły się w górnym karbonie i całkowicie wymarły pod koniec triasu. Ich rozmiary dochodziły do 30 cm, pokrój ciała przypominał jaszczurkę. Nie posiadały podniebienia wtórnego, kręgosłup składał się z 5 odcinków o kręgach dwuwklę-słych, z dużym otworem dla struny...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /539

  praca w formacie txt

Do góry