Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  KSEROFILE

  Organizmy przystosowane do życia w środowisku suchym, ich cechą charakterystyczną jest oszczędna gospodarka wodna. Ksero-fiiami są niektóre owady, pajęczaki, gady, ssaki. Rośliny zdolne do przetra/ania w warunkach długotrwałej suszy nazywane są kserofitami.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /25.07.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZEPNIĘCIE KRWI

  Wieloetapowy, kaskadowy proces, zapoczątkowany w wyniku miejscowego uszkodzenia naczyń krwionośnych, prowadzący do powstania skrzepu fibrynowego i zahamowania krwotoku. W procesie tym bierze udział szereg czynników krzepnięcia, wśród których przeważająca część to proteazy czyli enzymy proteolityczne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /25.07.2013 Znaków /1 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSEROFITY

  Rośliny przystosowane do życia w siedliskach ubogich w wodę, np. na pustyniach, w tropiku, a także w klimacie umiarkowanym (np. na skalistych zboczach). Gromadzą wodę w grubych i mięsistych liściach lub łodygach (sukulen-ty), albo zabezpieczają się przed nadmierną trans-piracją wytwarzając twardą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /25.07.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYWICA

  Choroba polegająca na upośledzonej mineralizacji kości, wynikająca z zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej. Związana z ostiym niedoborem witaminy D w diecie, istotnej dla prawidłowego przyswajania wapnia i fosforu, które w celu wyrównania stężenia we krwi organizm mobilizuje z kości.

  Dotyczy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /25.07.2013 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘGI

  Trzecia część żołądka ssaków przeżuwających, do której dochodzi pokarm powtórnie przeżuty w jamie gębowej i wymieszany ze śliną. Błona śluzowa tworzy w tej części wysokie, gęste fałdy, przypominające kartki w książce, stąd nazwa. Odciśnięty w k. płyn przechodzi do trawieńca, natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /25.07.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYŻOWANIE TESTOWE

  Kojarzenie osobników o nieznanym genotypie z osobnikami będącymi homozygotami recesywnymi pod względem badanej cechy. W wyniku skrzyżowania osobników analizowane jest potomstwo. Jeżeli badany osobnik był homozygotą dominującą, to wszystkie osobniki z pokolenia FI będą fenotypowo dominujące...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /25.07.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSYLEM, DREWNO

  Roślinna tkanka przewodząca, odpowiedzialna za dystrybucję . wody z solami mineralnymi z korzeni do pozostałych części rośliny. Wyjątkowo, na wiosnę w ksylemie drzew wieloletnich rozprowadzane są związki pokarmowe z tkanek spichrzowych do łodyg i pąków liściowych. Tkankę tą tworzą, w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /25.07.2013 Znaków /3 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYŻOWANIE WSTECZNE

  Kojarzenia osobników rodzicielskich (P) z potomstwem hete-rozygotycznym, a więc pokoleniem FI, W wyniku takiego kojarzenia osobników powstaje potomstwo wsteczne. Krzyżowanie wsteczne jest metodą powszechnie stosowaną zarówno w hodowli roślin jak i zwierząt. Kojarzenie takie ma na celu wprowadzenie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /25.07.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSANTOFILE

  Żółte lub żółtopomarańczowe barwniki roślinne, należące do karotenoidów. Do pospolicie występujących ksantofili zaliczamy lu-teinę, wiolaksantynę, anteraksantynę oraz zeak-santynę. Występują one w chromoplastach, które nadają niektórym kwiatom i owocom barwę żółtą, (np. kwiatom słonecznika...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /25.07.2013 Znaków /1 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRWIONOŚNE NACZYNIA

  Wąskie, rurkowate, elastyczne przewody układu krwionośnego kręgowców tworzące zamknięty system, umożliwiający krążenie krwi w organizmie dzięki skurczom i rozkurczom serca. Do naczyń krwionośnych zalicza się: tętnice wyprowadzające krew z serca, żyły doprowadzające krew do serca i naczynia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /25.07.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt

Do góry