Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  LANGERHANSA WYSEPKI, wyspy trzustkowe

  Skupienia komórek w obrębie jednego z gruczołów dokrewnych. Komórki alfa L. w. produkują giukagon, który podnosi poziom cukru we krwi (ponieważ uwalnia glukozę z glikogenu w wątrobie) i zwiększa glukoneogenezę. Komórki beta L. w. wydzielają insulinę, która obniża poziom glukozy we krwi, ułatwiając...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAKTAZA

  Enzym hydrolityczny rozkładający dwucukier laktozę na cukry proste: glukozę i ga-laktozę. Występuje w gruczołach mlekowych i przewodzie pokarmowym ssaków, a jej aktywność jest szczególnie wysoka u noworodków.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWASY TŁUSZCZOWE

  Związki zbudowane z długiego łańcucha węglowodorowego zawierającego grupę karboksylową na końcu. Prawie wszystkie naturalnie występujące k. t, zbudowane są z parzystej liczby atomów węgla, co jest konsekwencją tego, że są syntetyzowane z fragmentów dwuwęglowych. Bardzo rzadko występują w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LANUGO

  Meszek płodowy/włosy płodowe - delikatne, miękkie owłosienie ciała płodu. Najintensywniejszy rozwój i. zachodzi ok. 7 miesiąca ciąży - pokrywa wówczas prawie całe ciało płodu, z wyjątkiem wewnętrznych powierzchni dłoni i stóp, powiek, pępka, warg. W 8 miesiącu włoski te na ogół wypadają, a...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAKTOZA, cukier mleczny

  Dwucukier złożony z (3-D-galaktozy i (3-D-glukozy połączonych wiązaniem (31-4 giikozydowym, o nazwie systematycznej: p-D-gaiaktopiranozy!o-(l-H> 4)-p-D-glukopiranoza, Laktoza jest produkowana w gruczołach mlecznych ssaków, mleko ludzkie zawiera jej około 7%. Jest o 75% mniej słodka od sacharozy. Enzymem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWAŚNE DESZCZE

  Powszechna nazwa opadów kwaśnych, czyli opadów atmosferycznych o kwaśnym charakterze, poniżej pH = 5,65 charakterystycznego dla typowego deszczu. Powstają na skutek oddziaływania z wodą ditlenku siarki i tlenków azotu. Związki te, po emisji do atmosfery, na skutek kontaktu z parą wodną lub kroplami wody...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /3 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAMARCKA TEORIA, lamarkizm

  Piewsza, całościowa teoria ewolucji organizmów, sformułowana przez przyrodnika francuskiego J. B. Lamarcka w dziele Filozofia zoologii.

  Lamarck zakładał w swojej teorii, że wszystkie organizmy żywe obdarzone są wewnętrzną siłą życiową, dążeniem do złożoności i doskonałości. Kierunek zmian...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWIAT

  Przekształcony i skrócony pęd, na którym osadzone są elementy związane w większym (pręciki, słupki) lub mniejszym (dno kwiatowe, okwiat) stopniu z rozmnażaniem płciowym roślin. Kwiat rozwija się z przekształconego wierzchołka wzrostu w pąkach szczytowym lub pachwinowych. Zawarty w nich merystem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /14 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUTYNA

  Substancja o charakterze hydrofobowego, lipidowo-woskowego polimeru, pokrywająca wraz z wioskami powierzchnię liści i owoców. Stanowi od 50% do 90% składu kutykuii. K. odznacza się dużą odpornością na czynniki atmosferyczne oraz rozkład biologiczny, ilość i skład kutyny zależą od gatunku...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /25.07.2013 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWAS MOCZOWY

  Ostateczny produkt metabolizmu związków azotowych, usuwanych z organizmu przez zwierzęta urykoteliczne, np. bezkręgowce lądowe (głównie owady), gady lądowe (węże, jaszczurki) oraz ptaki. Miejscem wytwarzania k. m. u kręgowców jest wątroba. Jest to substancja krystaliczna i jej usunięcie nie wymaga...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /25.07.2013 Znaków /389

  praca w formacie txt

Do góry