Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  LEUKOPENIA

  Obniżona liczba krwinek białych (leukocytów) we kiwi obwodowej (norma 4-10 tys./ml krwi). Występuje w samoistnym uszkodzeniu układu krwiotwórczego (szpik kostny), w przebiegu chorób krwi i tkanki łącznej (kola-genoza).

  Towarzyszy ciężkim zakażeniom bakteryjnym (bakteryjne zapalenie wsierdzia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEPIDODENDRON

  Iuskodrzew, wymarty gatunek należący do widłaków różnozarodniko-wych, występujący od górnego dewonu do permu.

  L. charakteryzował się prostym pniem o wysokości do 30 m, który na szczycie rozgałęziaj się dychotomicznie (widiasto), tworząc obszerną koronę. Równowąskie liście wyrastały na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAS

  Formacja roślinna, w której dominują drzewa o koronach stykających się ze sobą. Roślinność lasów zwykle dzieli się na warstwy zwane piętrami: drzewa (drzewostan), krzewy (podszyt), zioła i krzewinki (runo) mchy, porosty. W zależności od typu lasu poszczególne piętra mogą wykazywać się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /4 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAMBLIA

  Rodzaj pasożytniczych wiciowców zwierzęcych, których przedstawiciele występują w przewodzie pokarmowym wszystkich grup kręgowców. Żywią się endoosmotycznie (wchłanianie całą powierzchnią ciała), przenoszone w postaci cyst. Występująca u człowieka lamblia zwykle pa sożytuje w jelicie cienkim...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWIATOSTAN

  Zbiór pędów, na których rozwijają się kwiaty, zwykle wyraźnie odgraniczony od reszty rośliny, często zawierający dodatkowo liście przykwiatowe. Kwiatostan uiistniony zawiera liście pełniące funkcje asymilacyjne, natomiast rzadko można spotkać kwiatostany całkowicie bezlistne. Sposób ułożenia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /5 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAMINARYNA

  Wielocukier zbudowany z reszt glukozy, połączonych wiązaniami glikozy-dowymi, o cząsteczkach rozgałęzionych. Budowa l. jest bardziej zbliżona do budowy celulozy niż skrobi (rozgałęzienia łańcuchów występują rzadko). L. występuje jako produkt asymilacji i materiał zapasowy u glonów z gromady...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWITNIENIE

  Okres w życiu rośliny związany z rozmnażaniem płciowym, w którym wykształcają się kwiaty. Rozpoczyna się otwarciem pączka kwiatowego, a kończy zwiędnięciem kwiatu.

  Cały proces uzależniony jest od wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak: wiek rośliny, temperatura...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LANCETNIK

  Najlepiej zbadany przedstawiciel podtypu bezczaszkowców. Zwierzę morskie żyjące na piaszczystym dnie, w przybrzeżnych partiach pełnosłonych mórz. Do cech charakterystycznych należy zaliczyć:

  -    są drobnymi zwierzętami o wydłużonym, dwu-bocznie symetrycznym ciele, bez wyodrębnionej głowy;

  -...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAKTACJA

  Fizjologiczny proces, polegający na wydzielaniu mleka (początkowo siary) przez gruczoły sutkowe (mleczne) kobiet i samic ssaków. Gruczoły te zbudowane są z ułożonych promieniście, silnie ukrwionych płatów (w ilości ok. 15-20), oddzielonych od siebie tkanką łączną, z których wychodzą przewody...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /2 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWASY NUKLEINOWE

  Polimerowe związki organiczne, zbudowane z nukleotydów, połączonych ze sobą wiązaniami fosfodiestrowymi. Kwasy nukleinowe są liniowymi cząsteczkami. Uczestniczą w przechowywaniu informacji genetycznej, jej przekazywaniu i odczytywaniu, a więc ekspresji. Wyróżniamy:

  DNA - kwas dezoksyrybonukleinowy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /917

  praca w formacie txt

Do góry