Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  LASECZKI

  Typ morfologiczny bakterii, charakteryzujący się cylindrycznym kształtem komórki bakteryjnej. Laseczki tworzą także formy przetwalnikujące. Przykładem laseczek jest np, Bacil-lus subtilis, Bacillus antracis.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEPTOTEN

  Pierwsze stadium profazy pierwszego podziału mejotycznego (tzw. cienkich, lepkich nici), w którym dochodzi do kondensacji podwojonej chromatyny (replikacja) i powstania chromosomów oraz tworzy się wrzeciono podziałowe (kariokinetyczne).

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Latencja

  1.    Okres lub stan utajenia cechy lub możliwości (np. okres utajenia choroby) związany ze stanem niepatogennym mikroorganizmu.

  2.    Występowanie u organizmu cech fenotypowych różnych od genotypu, tj. nieujawnienie się genu lub genów w fenotypie pomimo ich obecności w genomie.

  3.    Stan utajonych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LETALNY GEN

  Gen (ai lei), którego ujawnienie się powoduje niezdolność do życia i śmierć przed osiągnięciem wieku rozrodczego. Objawy le-talności występują najczęściej u osobników ho-mozygotycznych pod względem danego genu letal-nego. Większość z nich ma charakter recesywny, np. allele warunkujące...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LECYTYNA (fosfatydylochoiina)

  Fosfolipid, zbudowany z choliny, inozytolu, nasyconych i/iub nienasyconych kwasów tłuszczowych, różnych w zależności od pochodzenia (np. lecytyna sojowa: z kwasów nasyconych palmitynowego i stearynowego, nienasyconych - linoleinowego i linolenowego, kwasów tłuszczowych C22-C24 - arachidonowy i olejowy)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEUCYNA (Leu)

  Egzogenny, hydrofobowy i obojętny elektrycznie aminokwas alifatyczny, o rozgałęzionym łańcuchu bocznym. Obecna we wszystkich białkach, zwłaszcza w albuminach osocza. Niezbędna dla człowieka. Razem z izoleu-cyną musi być dostarczana w pożywieniu.

  Pobudza syntezę białek w mięśniach (niezbęd-' na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LECYTYNY

  Fosfolipidy, zawierające cząsteczkę choliny przyłączonej wiązaniem estrowym do kwasu fosforowego. Są najliczniej reprezentowanymi fosfolipidami tkanek zwierzęcych. Ich obfitym źródłem jest żółtko jaja kurzego. Stanowią ważny i powszechnie występujący składnik błon naturalnych. W środowisku...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEUKOCYTOZA

  Zwiększona liczba krwinek białych (leukocytów) we kiwi obwodowej (norma 4-10 tys/ml krwi), zwana mobilizacją białych krwinek. Stanowi naturalną odpowiedź na stan zapalny w organizmie. Istotny objaw chorobowy w zakażeniach (bakteryjnych, wirusowych, pasożytniczych i grzybiczych), nowotworach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEMOCYTY, komórki Schwanna

  Komórki glejowe obwodowego układu nerwowego. Otaczają włókna nerwowe, tworząc na nich osłonkę neurolemmę lub osłonkę mielinową. Pełnią funkcję odżywczą i izolującą wobec włókien nerwowych w nerwach osłonkowych i zakończeń nerwowych w niektórych receptorach czuciowych, np. w kubkach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LARWA

  Stadium rozwojowe zwierząt, różniące się w znacznym stopniu od osobnika dojrzałego zarówno fizjologicznie jak i anatomicznie, powszechnie występujące w rozwoju bezkręgowców i płazów. Lawy często żyją w odmiennym od dojrzałych form środowisku i pobierają inny pokarm. Różnice mogą być...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 688

  praca w formacie txt

Do góry