Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  LIZOZYM

  Inaczej muramidaza, enzym o właściwościach bakteriobójczych, należący do grupy hydrolaz glikozydowych odkryty przez Aleksandra Fleminga w 1922 roku. Lizozym zbudowany jest z pojedynczego łańcucha polipeptydowego, w skład którego wchodzi 129 aminokwasów. Jest on pierwszym enzymem, dla którego uzyskano...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIŚCIENIE, liście zarodkowe

  Pierwsze liście na rozwijającym się pędzie siewki roślin nasiennych, powstające w trakcie rozwoju zarodka w nasieniu, najczęściej krótko żyjące, o budowie uproszczonej w porównaniu z liśćmi właściwymi. Liczba rozwijających się I. jest cechą charakterystyczną dla danej grupy roślin:...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIZYNA (Lys, K)

  Jeden z aminokwasów, podstawowych jednostek strukturalnych białek. Jest aminokwasem polarnym, hydrofitowym (rozpuszczalnym w wodzie). Ponadto, podobnie jak arginina, lizyna jest aminokwasem zasadowym - jej łańcuch boczny jest obdarzony ładunkiem dodatnim.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIŚĆ

  Organ roślin wyższych, bocznie osadzony na łodydze, zróżnicowany morfologicznie i anatomicznie w zależności od gatunku rośliny, etapu jej rozwoju, pełnionej funkcji i położenia na łodydze. Ze względu na pochodzenie rozwojowe wyróżnia się dwa rodzaje liści: mikrofile i makrofile. Odróżnia je...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /9 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOCUS

  Miejsce zajmowane w chromosomie przez alternatywne formy tego samego genu (I. mn. loci). Ponieważ geny w chromosomach ułożone są liniowo, loci genów również ułożone są w porządku liniowym. Graficzny schemat ułożenia genów w chromosomach nosi nazwę mapy genetycznej.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITORAL

  Strefa przybrzeżna zbiorników wodnych. W przypadku mórz jest to strefa regularnie zalewana przez wodę w czasie przypływu i odsłaniana przy odpływie. Zazwyczaj jest bogatym ekosystemem.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITOSFERA

  Zewnętrzna powłoka Ziemi. Obejmuje skorupę ziemską i górną część płaszcza Ziemi. Jej miąższość (grubość) waha się od 60 km pod oceanami, do 100-120 km na obszarach bloków kontynentalnych. Litosfera jest strukturą sztywną, nie ulegającą odkształceniom plastycznym, o dużej wytrzymałości...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LISTKI ZARODKOWE

  Zespoły komórek, budujące ciało zarodka w okresie gastrulacji, z których powstają zawiązki poszczególnych tkanek i narządów. Wyróżnia się 3 I. z., mające postać nabłonkowych warstw komórek: ektodermę

  -    leżącą najbardziej zewnętrznie, endodermę

  -    najbardziej wewnętrznie i leżącą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LISTOWNICA, laminaria

  Rodzaj glonu z gromady brunatnice. Heteromorficzna przemiana pokoleń (gametofit jest zupełnie inny morfologicznie niż sporofit); plechy sporofitu duże: 1-5 m dł., zróżnicowane na ryzoidy, kauloidy, fylloidy; gametofit nitkowaty, drobny, mikroskopijnej wielkości. L. występują masowo, tworząc rozległe...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIOFILIZACJA

  Suszenie sublimacyjne (odwadnianie w stanie zamrożonym) termolabilnych (wrażliwych na działanie temperatur) produktów spożywczych i preparatów farmakologicznych.

  Początkowo zostają one zamrożone do temperatury -50°C, a następnie umieszczane w próżni (ok. lPa, w próżni lód przechodzi bezpośrednio w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 048

  praca w formacie txt

Do góry