Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  MELATONINA

  Pochodna tryptofanu: N-ace-tylo-5-metoksytryptamina. Wyizolowana po raz pierwszy w 1958 roku z szyszynki woiu. Związek konserwatywny - występujący od bakterii, glonów, roślin wyższych, aż po strunowce.

  Odgrywa istotna rolę w regulacji rytmu dobowego (snu i czuwania), wpływa korzystnie na układ...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /2 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEANDROWCE

  Pierwotne płazy, żyjące pod koniec ery paleozoicznej i na początku mezo-zoicznej (dewon - trias). Wyodrębniły się z ryb trzonopłetwych i miały wiele cech rybich, np. rybia czaszka, ogon, skóra pokryta łuskami, a w budowie wewnętrznej dobrze zachowana struna grzbietowa. Przykładem jest ichtiostega...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MENDLA PRAWA

  Podstawowe prawa dziedziczności sformułowane przez czeskiego mnicha, Grzegorza Mendla w XIX wieku, w oparciu o doświadczenia hodowlane prowadzone na grochu. Rewolucyjne ze względu na odkrycie cząsteczkowej, a nie jak dotąd sądzono „płynnej" natury dziedziczenia (pojęcie „czynnika dziedziczności"...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /4 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEDUZA

  Parasolowata postać krążkopławów i stułbiopławów (parzydełkowce). Ma symetrię promienistą.

  W odróżnieniu od osiadłego, workowatego polipa jest formą wolno pływającą. Meduzy określa się jako formy planktoniczne, choć poruszają się także dzięki skurczom parasola (komórki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAŁŻOWINA USZNA

  Część ucha zewnętrznego. Występuje u ssaków i pozwala na skupienie fal dźwiękowych i kierowanie ich do przewodu słuchowego. Małżowiny uszne są zbudowane z chrząstki pokrytej płatem skórnym. U różnych ssaków mają różne kształty i wielkość. U zwierząt są zwykle ruchliwe, umożliwiają aktywne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEJOZA

  Podział jądra komórkowego, a tym samym komórki, na cztery potomne, o zredukowanej liczbie chromosomów. Do cech charakterystycznych mejozy możemy zaliczyć:

  -    dwa cykle podziałowe jądra komórkowego, pomiędzy którymi nie zachodzi replikacji DNA;

  -    zachodzi w komórkach macierzystych komórek...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /8 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MALTOZA, cukier słodowy

  Dwucukier zbudowany z dwóch cząsteczek glukozy połączonych wiązaniem a-glikozydowym. Wykazuje właściwości redukujące. W przyrodzie występuje w nektarze, pyłku i kiełkach nasion. Częściej spotykana jest jako efekt rozkładu skrobi lub glikogenu.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAŁŻE

  Mięczaki, których ciało okryte jest dwuklapową muszlą. Żyją wyłącznie w .wodach i są skrzelodyszne. ich miękkie ciało składa się z klinowatej nogi i tułowia (worek trzewiowy). Małże nie posiadają głowy. Są mało ruchliwe, pełzają lub ryją w dnie bądź przytwierdzają się bisiorem do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAKROSPOROFILOSTAN

  Skupienie makrosporofili u paprotników różnozarodnikowych. Makrosporofilostan ma postać odrębnego kłosa bądź stanowi dolną część kłosa zarodnionośne-go, w którym występują też mikrosporofile (np. u widliczki). U nasiennych odpowiednikiem makro-sporofilostanu jest szyszka żeńska...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACERACJA

  Zmiękczenie tkanek roślinnych wskutek rozpuszczenia blaszek środkowych ze-spajających komórki. Maceracja zachodzi pod wpływem gotowania lub czynników chemicznych - głównie enzymów. Maceracja naskórka to zmiękczenie i uszkodzenie naskórka, najczęściej wskutek oparzeń, odparzeń lub...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt

Do góry