Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  MERYSTEMY

  Inaczej tkanki merystematycz-ne, tkanki twórcze roślin lub grzybów. Tkanki te zbudowane są z niewielkich komórek o cienkich, pierwotnych ścianach, stosunkowo dużych jądrach, małych wakuolach i gęstej cytoplazmie. Komórki te zdolne są do regularnych podziałów, w wyniku których tworzą się nowe partie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /2 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEZOFITY

  Rośliny siedlisk średnio i zmienno-wilgotnych, jak pola uprawne, łąki, lasy. Występują najczęściej w strefie umiarkowanej. Mają dobrze rozwinięte tkanki przewodzące i mechaniczne, są mocno ukorzenione, posiadają liście średniej wielkości, z aparatami szparkowymi po dolnej stronie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METANEFRYDIUM

  Narząd wydalniczy zwrócony otwartym lejkiem do wtórnej jamy ciała. Po raz pierwszy metanefrydia pojawiają się u pierścienic, gdzie występują w ilości jednej pary na segment. W budowie metanefrydium wyróżnia się: orzęsiony lejek, skręcony kanalik i otwór wydalniczy uchodzący w następnym segmencie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MANNOZA

  Cukier prosty (monosacharyd) posiadający sześć atomów węgla w cząsteczce, tworzących charakterystyczny pierścień i zawierający grupę funkcyjną aldehydową (zaliczający się do aldoz). Od glukozy, głównego źródła energii dla organizmów żywych, mannoza różni się ułożeniem podstawników wokół...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MELANINY

  Barwniki (pigmenty) skórne, produkowane w komórkach zwanych melanocytami, w melanosomach, w warstwie podstawnej naskórka. Ich koncentracja w poszczególnych warstwach naskórka odpowiada za jej zabawienie.

  U osób o jasnej karnacji zlokalizowane tylko w warstwie podstawnej, natomiast o ciemnej karnacji we...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAPOWANIE CHROMOSOMÓW

  Inaczej mapowanie genetyczne, określanie kolejności genów w chromosomie (ich sekwencji) oraz względnej odległości między nimi. Mapowanie chromosomów odbywa się dzięki doświadczalnemu krzyżowaniu organizmów należących do tego samego gatunku, ale posiadających przeciwstawne cechy, np. groch o...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MELANIZM

  Genetycznie uwarunkowane występowanie w organizmie (naskórku, oskórku, skórze, piórach, włosach, siatkówce oczu) mela-nin. Zwiększenie ilości melanin w organizmie może być spowodowane chorobą np. Addisona.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATRIKS

  Macierz mitochondrialna, koloidalna substancja wypełniająca przestrzeń ograniczoną przez pofałdowaną, wewnętrzną błonę mito-chondriów. W skład matriks wchodzą enzymy cyklu Krebsa (cyklu kwasu cytrynowego), enzymy uczestniczące w utlenianiu kwasów tłuszczowych ()3-oksydacji kwasów tłuszczowych)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MELANIZM PRZEMYSŁOWY

  Przykład mikroewolucji zachodzącej w populacji. Polega na liczniejszym występowaniu w regionach przemysłowych form ciemniej ubarwionych. Jest to uwarunkowane działaniem doboru naturalnego, któiy w środowisku zanieczyszczonym eliminuje osobniki o jasnej pigmentacji (jako lepiej widoczne - są zjadane przez...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mchy

  Klasa mszaków obejmująca torfowce i mchy właściwe (prątnikowce). U mchów dominuje gametofit, który ma postać ulistnionej łodyżki przytwierdzonej do podłoża chwytnikami. Sporofit mszaków stanowi bezlistna łodyżka zakończona puszką zarodnikową. Z powstających w puszce po mejozie, haploidalnych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /727

  praca w formacie txt

Do góry