Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  MIOMER, sarkomer

  Podstawowa jednostka strukturaino-czynnościowa mięśni; szerokości ok. 2-3 (im. Zbudowana z zachodzących na siebie miofilamentów (-» miofibryle), W obrazie mikroskopowym (polaryzacyjnym oraz w elektronowym) widoczny jako układ naprzemiennie ułożonych prążków: jasnych (prążki I - izotropowe, o dużej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIOZYNA

  Jedno z tzw. białek motorycznych lub motorów molekularnych, wykorzystuje ona energię uzyskaną w wyniku hydrolizy adenozyno-trójfosforanu - ATP (posiada aktywność ATP-azy) do generowania siły mechanicznej i aktywnego poruszania się w komórkach.

  Miozyna zbudowana jest w charakterystyczny sposób - jej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MITOCHONDRIUM

  Organellum komórkowe występujące u organizmów eukariotycznych, w któryrn zachodzi większość procesów oddychania komórkowego: cykl Krebsa (cykl kwasu cytrynowego) oraz transport elektronów w łańcuchu oddechowym; glikoliza (pierwszy etap oddychania komórkowego) zachodzi w cytoplazmie.

  Przestrzeń...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘKISZ, parenchyma

  Trwała tkanka roślinna. Występuje u glonów i mszaków, jednak najbardziej rozwiniętą formę przyjmuje w organach roślin naczyniowych. Parenchyma zbudowana jest z żywych, cienkościennych komórek, zawierających duże wakuole oraz liczne -> plastydy, które na świetle przekształcają się w chloroplasty...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /3 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROTUBULE

  Jeden z typów włókien białkowych, tworzących bazę dla cytoszkieletu we wszystkich rodzajach komórek eukariotycznych. Poza rolą strukturalną, mikrotubule służą do przemieszczania się organelli komórkowych wewnątrz cytoplazmy, umożliwiają ruch chromosomów podczas podziału komórkowego (wchodzą w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘŚNIE GŁADKIE

  Typ tkanki mięśniowej, zbudowanej z kurczliwych, podłużnych, wrzecionowatych, ostro zakończonych komórek, zawierających jedno, centralnie umiejscowione jądro. Mięśnie gładkie pracują w sposób niezależny od woli, kurczą się powoli, ale mogą przez dłuższy czas pozostawać w stanie skurczu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIOFIBRYLE

  Ułożone równolegle zespoły zachodzących na siebie miofilamentów: cienkich (aktyna, tropomiozyna, troponina) i grubych (miozyna), składające się na włókna kurczliwe tkanki mięśniowej; średnicy 1-2 u,m.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘŚNIE POPRZECZNIE PRĄŻKOWANE

  Typ tkanki mięśniowej, motoryczna tkanka zwierzęca. Charakteryzuje się ona występowaniem ułożonych naprzemiennie ciemnych i jasnych prążków. Zbudowana jest z wydłużonych komórek, zwanych włóknami mięśniowymi, zdolnych fło kurczenia się. Wśród mięśni poprzecznie prążkowanych można...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /3 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEZOSOMY

  Wpuklenia błony komórkowej prokariontów, pełniące podobną rolę jak mito-chondria u eucaryota. Ponadto biorą udział w rozdziale materiału genetycznego, w czasie podziału komórki. 

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIOGLOBINA

  Globularne białko, zdolne do odwracalnego wiązania tlenu cząsteczkowego (taką zdolność wykazuje także hemoglobina), występujące głównie w tkance mięśniowej. Mioglobina odpowiada za magazynowanie tlenu i pośredniczy w jego przekazywaniu z hemoglobiny do komórek. Ma to szczególne znaczenie podczas...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /965

  praca w formacie txt

Do góry