Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  MUTANT

  Osobnik, którego materiał genetyczny zawiera zmiany (mutacje), nie będące wynikiem rekombinacji lub zawierający allele genów inne niż osobnik dziki, powstałe w wyniku drobnych zmian w zapisie genetycznym. Zmiany te mogą być wywołane pod wpływem czynników zewnętrznych (fizycznych lub chemicznych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAD+ - dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy

  Koenzym pełniący rolę przenośnika elektronów i protonów w wielu procesach oksydo - redukcyjnych. Jest głównym akceptorem elektronów w procesach utleniania substancji oddechowych. Składa się z adenozyno-5 '-monofosforanu i nukie-otydu nikotynoaminoadeninowego.

  W reakcjach dehydrogenacji przejmuje jon...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  n - liczba chromosomów w komórce

  Oznacza pojedynczy garnitur chromosomowy w prawidłowej gamecie. Komórki somatyczne większości organizmów (diplontów) posiadają podwójny komplet chromosomów, czyli 2n. Liczba chromosomów jest stała i charakterystyczna dla gatunku, np. u człowieka 2n = 46, tj. 23 pary w komórkach somatycznych, a n = 23 w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADCIŚNIENIE TĘTNICZE (hipertensja)

  Przewlekła choroba układu krążenia, której głównym objawem jest przekroczenie granicznej wartości ciśnienia 140/90 mmHg (milimetry słupa rtęci). Najczęstsza przyczyna rozwoju choroby niedokrwiennej serca.

  >

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NABŁONEK, tkanka nabłonkowa, tkanka zwierzęca

  Komórki nabłonków ściśle do siebie przylegają. Brak lub bardzo niewiele istoty międzykomórkowej, Wszystkie nabłonki umieszczone są na podścielisku łącznotkankowym i za jego pośrednictwem odżywiane.

  Brak unaczynienia i unerwienia. Komórki zachowują zdolność do podziałów, dzięki czemu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NACZYNIA KRWIONOŚNE

  Wąskie i elastyczne przewody, o zróżnicowanej długości i przekroju. Stanowią łożysko dla krążącej w organizmie krwi (układ krwionośny). Wśród nich wyróżniamy —» tętnice, —> żyły i -> naczynia włosowate. Mają wspólny plan budowy, a jego modyfikacje wynikają z pełnionych przez nie funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NACZYNIA LIMFATYCZNE

  Stanowią łożysko dla krążącej w organizmie limfy (por. Chton-ka). Łączą ze sobą obwodowy system węzłów chłonnych, budują otwarty układ iimfatyczny. Wśród nich wyróżniamy naczynia limfatyczne główne (pnie limfatyczne) i obwodowe. Cienkościenne, mają zastawki, zapobiegające cofaniu się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUTACJA GENOWA

  Zmiana w sekwencji nukleotydów w DNA, które doprowadza do powstania nowej jakości genu/ allelu. Mutacje są zmianami w pierwszorzędowej strukturze DNA, które mogą być dziedziczone, a więc przekazywane potomstwu. W mutacjach genowych wyróżniamy następujące zjawiska:

  -    tranzycja - zamiana-zasady...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /2 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORULA

  Zarodek wielokomórkowy, powstający podczas bruzdkowania całkowitego. Morula powstaje w wyniku podziałów zygoty, powstałe bal-stomery tworzą zwarty, kulisty twór o ściśle przylegających komórkach, przypominających owoc morwy (Morula alba). U ludzi zarodek osiąga ten etap rozwoju po trzech dniach i wtedy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUKOPOLISACHARYDY (MPS, glukozo-aminogiukany, GAG, śluzowielocukrowce)

  Wielocukrowce, heteropolisacharydy tworzące w połączeniu z białkami: kolagenem i elastyną (białka strukturalne) składnik tkanki łącznej: chrzęstnej, ścięgien i skóry.

  Zbudowane z łańcuchów zmodyfikowanych cząsteczek cukrów (kwas hialuronowy: kwas glikuronowy i N-acetyloglukoza-mina; siarczan...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 141

  praca w formacie txt

Do góry