Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  NARZĄD SŁUCHU I RÓWNOWAGI, ucho

  Narząd umożliwiający odbieranie bodźców słuchowych i zmian położenia ciała u kręgowców. Może składać się z trzech części: ucha wewnętrznego, czyli błędnika, gdzie zlokalizowane są właściwe komórki zmysłowe odpowiedzialne za odbieranie bodźców, ucha środkowego pośredniczącego w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /4 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAJĄDRZA

  Struktury związane anatomicznie z jądrami. Każde z najądrzy składa się z głowy, trzonu i ogona, który przechodzi w nasieniowód. Anatomicznie najądrza zbudowane są z krętych przewodów, w których plemniki przechodzą okres dojrzewania. Dojrzałe plemniki mogą być magazynowane jakiś czas w ogonie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEANDERTALCZYK (Homo sapiens neanderthalensis)

  Wymarły podgatunek Homo sapiens, żyjący prawdopodobnie około 150-35 tys. lat temu na terenach Europy, Pierwsze znaleziska pochodzą z 1856 roku z doliny rzeki Neander w Niemczech. Cechą charakterystyczną budowy neandertalczyka jest płaska czaszka o dużej puszce mózgowej (1300-1750 ml), z wydatnymi tukami...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARZĄD SMAKU U CZŁOWIEKA

  Zespół komórek zmysłowych zdolnych do rozpoznawania smaku pobieranego pokarmu. Komórki receptorowe umiejscowione są w jamie ustnej, głównie na powierzchni języka, ale także na podniebieniu miękkim, na tylnej ścianie gardła i nagłośni.

  Błona śluzowa pokryta jest brodawkami, w obrębie których...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /3 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAMORZYNY, mangrowe

  Formacja roślinna złożona z wiecznie zielonych lasów, zasiedlających strefę pływów wybrzeży morskich strefy mię-dzyzwrotnikowej. Namorzyny występują na przybrzeżnych płyciznach, w zatokach, lagunach, ujściach rzek. Tworzące je rośliny wykazują kon-wergencyjne podobieństwa, wynikające z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /3 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEFRYDIUM

  Ogólna nazwa narządu wydalni-czego zarówno bezkręgowców, jak i kręgowców. Posiada kanał wyprowadzający zbędne produkty metabolizmu na zewnątrz ciała, np. protonefry-dium, metanefrydium, nerki. W ścisłym znaczeniu narząd wydalniczy pierścienic, metanenydium oraz przednercze zarodków kręgowców. W obu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARZĄD WZROKU U CZŁOWIEKA

  Organ zdolny do odbierania światła z zakresu widzialnych fal elektromagnetycznych. Ogólnie narząd wzroku składa się z trzech elementów; warstwy receptorów, układu optycznego, odpowiedzialnego za skupienie światła na receptorach oraz z nerwów przewodzących powstałe sygnały. Gałka oczna ma kształt...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /4 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE

  Siły działające na powierzchni cieczy. Są to głównie siły spójności, tj. wzajemne oddziaływania między takimi samymi cząsteczkami. Napięcie powierzchniowe przeciwstawia się zwiększaniu powierzchni cieczy, dzięki czemu ciecz zbiera się w krople. Może być obniżone przez detergenty (np. kwasy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASIENIE, pot. nasiono

  Roślinny twór, charakterystyczny dla roślin kwiatowych, powstający w wyniku rozmnażania płciowego i umożliwiający rozsiewanie i rozprzestrzenianie gatunku, stanowi także formę przetrwalnikową, pozwalającą na przeżycie niekorzystnych warunków. Nasienie powstaje z przekształcenia zalążka po...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /7 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARKOTYKI

  Środki chemiczne, syntetyczne lub pochodzenia naturalnego, o działaniu pobudzającym, odurzającym lub halucynogennym (psy-chodysleptycznym), wywołujące, tolerancję na zwiększane dawki, prowadzące do uzależnień. Niektóre są stosowane dla potrzeb medycyny (morfina, barbiturany).

  Do narkotyków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /780

  praca w formacie txt

Do góry