Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  NEURON

  Komórka nerwowa, podstawowa jednostka układu nerwowego, której zadaniem jest przewodzenie impulsów elektrycznych w tkance nerwowej, Neuron posiada zdolność reagowania stanem czynnościowym (impulsem) na pobudzenie oraz zdolność przewodzenia tego stanu na inne neurony za pośrednictwem synaps (poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /2 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NERW

  Równolegle biegnąca wiązka włókien nerwowych spojona tkanką łączną wiotką, W nerwach występują włókna nerwowe reprezentujące somatyczny i autonomiczny układ nerwowy.

  W zależności od składu włókien wyróżnia się: nerwy czuciowe, stanowiące zbiór włókien neuronów czuciowych, nerwy ruchowe...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NERWACJA

  Użytkowanie - układ nerwów (żyłek, wiązek przewodzących) w liściu. N, może być dłoniasta, gdy z nasady liścia wybiega kilka nerwów pierwszego rzędu, które rozchodzą się promieniście ku obwodowi liścia (np. przywrot-nik); pierzasta, gdy z nasady liścia wybiega nerw gtówny, od którego odchodzą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEKROZA, martwica

  Niespecyficzna śmierć martwicza pojedynczych komórek, ich skupisk, tkanek lub narządów, będąca wynikiem mechanicznego lub chemicznego uszkodzenia błony komórkowej, zakażenia drobnoustrojami, niedotlenieniem, brakiem substancji odżywczych, działaniem wysokich dawek czynników toksycznych lub fizycznych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NERWOWY UKŁAD

  Zespół narządów organizmu zwierzęcego służący do odbierania bodźców ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, ich przetwarzania oraz przekazywania do narządów wykonawczych: mięśni i gruczołów. Układ nerwowy zapewnia łączność organizmu ze środowiskiem zewnętrznym, a poprzez współdziałanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /6 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEKTAR

  Słodka, zwykle bezbawna i dość gęsta ciecz wydzielana przez rośliny w kwiatach -w miodnikach. Zawiera 30-90% wody, 5-70% cukrów (glukozy, fruktozy, sacharozy i in.), kwasy organiczne, olejki eteryczne, barwniki, związki azotowe, witaminy, enzymy i substancje mineralne, N. jest surowcem, z którego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NERWY CZASZKOWE

  Nerwy wychodzące z mózgu kręgowców w formie symetrycznych par. Unerwiają narządy zmysłowe głowy, mięśnie,oraz skórę głowy i twarzy, gruczoły łzowe, ślinianki i jamę ustną, gardziel, a także narządy trzewne poza obszarem głowy.

  U wyższych kręgowców wyróżnia się 12 par n. cz., oznaczanych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEKTON

  Zwierzęta zamieszkujące otwartą toń wodną, które aktywnie pływając, mają zdolność przeciwstawienia się ruchom wody i pokonywania dużych odległości. W wodach śródlądowych są to głównie ryby, natomiast n. morski obejmuje także: głowonogi (kałamarnice), ssaki (walenie i płetwonogie) oraz gady...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARZĄD POWONIENIA U CZŁOWIEKA, narząd węchu u człowieka

  Narząd zbudowany z komórek czuciowych, które są zdolne do rozpoznawania bodźców chemicznych związanych z cząsteczkami docierającymi wraz z wdychanym powietrzem. Odpowiada więc za czucie teie-ceptywne, czyii działające na organizm z pewnej odległości. Narząd węchu budują komórki nerwo-wo-zmysłowe...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /3 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEFRON

  Podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna nerki kręgowców, której zadaniem jest wytwarzanie moczu. Procesy związane z powstawaniem moczu obejmują: filtrację, resorpcję i sekrecję. N. zbudowany jest z ciałka nerkowego, od którego odchodzi kanalik kręty I rzędu (proksy-malny); przechodzi on w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt

Do góry