Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  NICIENIE, Nematoda

  Typ bezkręgowców obejmujący około 12 000 gatunków zwierząt wód słodkich, słonych, gleb i form pasożytniczych. Przypuszcza się, że istnieje nawet 500 000 gatunków nicieni, żyją praktycznie wszędzie. Posiadają obłe, robakowate ciało, nie podzielone na segmenty, pokiyte kolagenowym, martwym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NONSENSOWNY KODON

  Kodon w kodzie genetycznym niekodujący żadnego aminokwasu, który jest sygnałem dla zatrzymania procesu translacji. W kodzie genetycznym występują trzy kodony nazywane również kodonami STOP, są to: U AA, UGA i U AG (ochra, opal, amber).

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEŁUPKA

  Typ owocu - suchy, niepękający, najczęściej jednonasienny, posiada skórzastą owocnię, która luźno otacza nasienie, np. słonecznik. U wielu roślin z rodziny złożone n. zaopatrzone są w aparaty lotne, np. mniszek, ostrożeń. 

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOSICIEL, wektor

  Organizm zwierzęcy nie wykazujący objawów chorobowych, lecz posiadający drobnoustroje chorobotwórcze lub pasożyty, które roznosi poprzez kai, mocz iub płyny ustrojowe. W technikach inżynierii genetycznej wektor to odcinek DNA połączony z określonym genem i wszczepiony do genomu komórki biorcy.

  Jako...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIKOTYNA

  Substancja psychoaktywna (wpływająca na psychikę i zachowanie) pochodzenia roślinnego (wytwarzana w korzeniach i rozprowadzana do całej rośliny z gatunku Nicotiana tabacum - tytoniu szlachetnego), należąca do grupy alkaloidów (związków organicznych zawierających azot, zwykle w pierścieniu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWORODEK, niemowlę

  Pojęcie określające okres, rozwojowy człowieka od momentu urodzenia do 4 tygodnia życia. Noworodki mają z reguły nieco wydłużony kształt głowy (wynik przechodzenia przez kanał rodny, również przed-glowie - obrzmienie skóry głowy), elastyczną czaszkę z niezrośniętymi szwami czaszkowymi, siną...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NISZA EKOLOGICZNA

  Specyficzne dla każdego gatunku miejsce w strukturze biocenozy i rola w jej funkcjonowaniu. Nisza ekologiczna organizmu jest określana przez wszystkie aspekty jego życia oraz jego wzajemne stosunki z wszystkimi elementami środowiska ożywionego - biocenozy i nieożywionego, czyli biotopu (czynniki fizyczne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NUKLEOID

  Obszar cytoplazmy w komórkach prokariotycznych, w którym zlokalizowany jest chromosom bakteryjny, składający się najczęściej z kolistej cząstki DNA i białek wiążących się do DNA, umożliwiających zwinięcie długiej cząsteczki. Nukleoid jest odpowiednikiem jądra komórkowego w komórkach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NITRYFIKACYJNE BAKTERIE

  Chemoautotroficze bakterie, występujące powszechnie w glebie i zbiornikach wodnych, czerpiące energię potrzebną do syntezowania związków organicznych z utleniania związków azotu (MH3 i N02").

  Stanowią one ważne ogniwo w cyklu krążenia azotu w przyrodzie, wzbogacając glebę w związki azotu o...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NUKLEOPROTEIDY, nukleoproteiny

  Białka złożone, zawierające grupę niebiałkową (prostetyczną) w postaci kwasu nukleinowego: deok-syrybonukleinowego (DNA) lub rybonukleinowego (RNA). Wielocząsteczkowe kompleksy zbudowane z białek (głównie zasadowych, np. histony lub hi-stonopodobne, protaminy) i kwasów nukleinowych, połączone...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /828

  praca w formacie txt

Do góry