Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ODDYCHANIE BEZTLENOWE (anaerobowe)

  Fizjologiczny proces uzyskiwania energii na drodze enzymatycznego, beztlenowego rozkładu związków organicznych do prostych związków organicznych lub nieorganicznych. Może przebiegać na drodze fermentacji lub z wykorzystaniem nieorganicznego akceptora elektronów, innego niż tlen (redukcja siarczanów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OB (odczyn, opad Biernackiego, ESR - (ang.) erythocyte sedimentation rate)

  Badanie diagnostyczne, polegające na pomiarze czasu opadania (sedymentacji) erytrocytów (krwinek czerwonych). Odkryte i opisane przez polskiego lekarza Edmunda Biernackiego („Samoistna sedymentacja krwi jako naukowa, praktyczno-kliniczna metoda badania” Gazeta Lekarska, 1897 r,).

  Umieszczoną w cienkiej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODDYCHANIE, respiracja

  Proces -» wymiany gazowej pomiędzy organizmem żywym a środowiskiem, związany z uwalnianiem energii na drodze utleniania związków organicznych. Sprowadza się on do trzech zasadniczych etapów. Pierwszy z nich dotyczy pobrania tlenu z powietrza lub wody i jego transportu do wszystkich komórek ciała, drugi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /4 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBCOPYLNOŚĆ, zapylenie krzyżowe

  Ma miejsce wtedy, gdy ziarna pyłku jednej rośliny przenoszone są na znamię słupka innej rośliny. Zjawisko obcopylności jest korzystne dla roślin, ponieważ zwiększa zmienność organizmów potomnych, które powstają w wyniku połączenia gamet pochodzących od różnych osobników.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODNÓŻA

  Narządy lokomocyjne bezkręgowców. Przede wszystkim spełniają funkcję ruchową, lecz mogą również ulec przekształceniu w narządy gębowe, chwytne i kopulacyjne.

  Pierwsze, prymitywne odnóża pojawiły się u pierścienic (wie-loszczety) w postaci wyrostków ściany ciała zwanych parapodiami. U...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBLIGATORYJNY

  Obowiązujący, konieczny, niezbędny - termin najczęściej stosowany w odniesieniu do pasożytów. Pasożyt obligatoryjny nie może żyć poza ciałem gospodarza, jest z nim stale związany, np. przywry, tasiemce. Termin stosowany również do bakterii, np. obligatoryjne beztlenowce, obligatoryjne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPORNOŚĆ IMMUNOLOGICZNA

  Mechanizm obronny, polegający na. aktywowaniu układu immunologicznego w odpowiedzi na antygen (np. zakażenie bakteryjne), który prowadzi do utrudnienia wniknięcia obcego czynnika do organizmu lub do jego unieczynnienia i szybkiego usunięcia. Jeżeli dochodzi do częstszych kontaktów z konkretnym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /4 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRĄCZKA OKOŁOPRZEŁYKOWA

  Element układu.nerwowego pierścienic. Zbudowana jest z pni nerwowych odchodzących od parzystego zwoju mózgowego (nadgardzielowego) otaczających przełyk i łączących go ze zwojami podgar-dzielowymi.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NUKLEOSOM

  Jednostka strukturalna chro-matyny. Zbudowana jest z odcinka DNA nawiniętego na rdzeń białkowy, który jest kompleksem ośmiu białek histonowych, zwanego oktamerem histonowym. Białka histonowe budujące rdzeń to H2A, H2B, H3 i H4, ułożone są w sposób następujący: 2x (H2A-H2B) i 2x (H3-H4)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NONDYSJUNKCJA

  Zaburzenia podczas podziałów jądra komórkowego prowadzące do braku lub nierównomiernego rozdzielenia chromosomów siostrzanych jak w mitozie, czy homologicznych podczas mejozy.

  W wyniku wystąpienia nondy-sjunkcji dochodzi do mutacji typu genomowego (aberracje chromosomowe). Komórki potomne wówczas posiadają...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /765

  praca w formacie txt

Do góry