Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  OGONEK LIŚCIOWY

  Część liścia, łącząca blaszkę liściową z nasadą liścia. Ogonek liściowy zbudowany jest ze skórki, tkanki miękiszowej i mechanicznej oraz paru wiązek przewodzących.

  Wiązki przewodzące zawierają drewno i łyko, ułożone w ten sposób, że łyko znajduje się po stronie dolnej (brzusznej) ogonka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKSYHEMOGLOBINA

  Hemoglobina utlenowana, zawierająca przyłączoną cząsteczkę tlenu do atomu żelaza grupy hemowej w każdym z czterech miejsc wiążących 02. Utlenowanie zachodzi w płucach (lub skrzelach), gdzie tlen doprowadzany jest ze środowiska, dyfunduje on do erytrocytów i łączy się z hemoglobiną. Czerwone...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKO

  Zwierzęcy narząd wzroku, odbierający bodźce świetlne i przesyłający je za pośrednictwem impulsów nerwowych do ośrodków wzrokowych w korze mózgowej, gdzie dochodzi do wytworzenia obrazu. Od zewnętrznej strony gałkę oczną człowieka otacza twardówka - jest to nieprze-puszczająca światło...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /5 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKOŁEK

  Przynajmniej dwuskładnikowy zespół organów roślinnych wyrastający na tej samej wysokości. Np. okółkowe ułożenie liści na łodydze u marzanki, moczarki kanadyjskiej, które wyrastają z tego samego węzła. W większości kwiatów poszczególne ich elementy są również ułożone...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODRUCH

  Automatyczna reakcja organizmu na bodźce przy udziale układu nerwowego. Jest podstawową jednostką czynnościową ukł. nerwowego, która umożliwia połączenie za pośrednictwem neuronów receptora z efektorem (łuk odruchowy). Wyróżnia się dwa typy odruchów: bezwarunkowe (wrodzone) i warunkowe (nabyte)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBWODOWY UKŁAD NERWOWY

  Część somatycznego ukł. nerwowego, składa się z 12 par nerwów czaszkowych i 31 par nerwów rdzeniowych. Nerwy czaszkowe unerwiają głowę i szyję, tylko X nerw błędny unerwia narządy wewnętrzne klatki piersiowej i jamy brzusznej. Nerwy rdzeniowe unerwiają mięśnie poprzecznie prążkowane...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODWŁOK

  Ostatni odcinek ciała stawonogów, w którym znajduje się większość narządów: układ rozrodczy, układ oddechowy, serce, główna część układu pokarmowego. U skorupiaków zaopatrzony jest w odnóża, u owadów może występować tzw. pokładełko, lecz typowych odnóży brak. U pająków na odwłoku znajdują...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCHRONA PRZYRODY

  Działalność mająca na celu zachowanie niezmienionych przez człowieka elementów przyrody i przywrócenie do stanu równowagi ekosystemów zniszczonych przez nieprawidłową gospodarkę człowieka. Nauka zajmująca się problemami ochrony przyrody i jej zasobów to sozologia.

  W Polsce do form ochrony przyrody...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NYKTYNASTIA

  Autonomiczne ruchy turgorowe roślin, inaczej ruchy senne. Dotyczą niektórych organów roślinnych - liści, płatków i pręcików. Nyktinastie uzależnione są częściowo od zmian środowiskowych w cyklu dobowym (nasłonecznienia, temperatury), a częściowo od metabolizmu rośliny.

  Posiadają przez to...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODWROTNA TRANSKRYPCJA

  Proces odwrotny do transkrypcji, w którym informacja genetyczna przepisywana jest z RNA na DNA. Proces ten prżeprowadzany jest przez enzym zwany odwrotną transkryptazą.

  Proces wykorzystywany podczas infekcji wirusowych posiadających genom złożony z RNA, jak np. retrowirusy (np, HIV). Proces ten...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /763

  praca w formacie txt

Do góry