Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  OLIGOSACHARYDY, oligocukry

  Związki organiczne należące do —» cukrowców, zbudowane z 3-6 reszt cukrowych połączonych wiązaniami glikozydowymi. Przykładem trisacharydu jest rafinoza zbudowana z galaktozy, glukozy i fruktozy, powszechnie występująca w tkankach roślin wyższych, np. w buraku trzcinowym towarzyszy sacharozie w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OLIGOTROFICZNE JEZIORO

  Jezioro głębokie z czystą, przezroczystą wodą, dobrze natlenioną, słabo zarośnięte, z nielicznym planktonem, ubogie w sole mineralne. Ten typ reprezentują przede wszystkim jeziora wysokogórskie.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OMMATIDIUM, fasetka

  Podstawowy element morfologiczny w oku złożonym stawonogów zbudowany z soczewki, stożka skupiającego wchodzące do oka światło, z komórek wzrokowych oraz z komórek barwnikowych. Oko złożone z tysięcy ommatidiów określa się jako oko mozaikowe, gdyż pojedyncze ommatidium postrzega obraz punktowy i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OMOCZNIA

  Jedna z błon płodowych owo-dniowców (gady, ptaki, ssaki), jest uchyłkiem prajeiita zarodka. U gadów i ptaków pełni rolę magazynu zbędnych produktów przemiany materii, które muszą gromadzić się wewnątrz skorupy jaja. Omocznia wraz z kosmówką pełni także funkcję oddechową. U ssaków omocznia wchodzi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKSYTOCYNA

  Hormon peptydowy, zbudowany z dziewięciu cyklicznych aminokwasów (1007 Da), produkowany przez podwzgórze.

  Wydzielany przez tylni płat przysadki mózgowej, na drodze odruchowej, w odpowiedzi na podrażnienie receptorów brodawek sutkowych (wydzielanie mleka z gruczołów sutkowych) oraz receptorów szyjki macicy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRĘŻNICA

  Odcinek jelita grubego, położony między jelitem ślepym a odbytnicą. Zbudowany z trzech odcinków: okrężnicy wstępującej, poprzecznej i zstępującej. Zachodzą w niej procesy resorpcji wody, soli mineralnych, witamin i formowanie kału.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRYTOZALĄŻKOWE, okrytonasienne

  Podgromada gromady roślin nasiennych. Jest to bardzo liczna, współcześnie panująca grupa roślin zarówno drzewiastych, jak i zielnych. Kwiaty są najczęściej obupłciowe, a zalążki są okryte zrośniętymi ścianami owocolistków (słupek). Rośliny te charakteryzuje silna redukcja gametofitów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRZEMKI (Bacillariophyceae)

  Klasa 4 glonów w gromadzie heterokontofitów, czasem traktowane jako oddzielna gromada Bacillariophy-ta. Okrzemki stanowią najliczniejszą grupę glonów, obecnie znanych jest około 20 tys. gatunków, ale szacuje się, że łącznie jest ich 100 tys. Zasiedlają różne typy ekosystemów: wilgotne skaty i gleby...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /5 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODŻYWIANIE

  Dostarczanie do organizmu pod postacią pokarmu, substancji odżywczych (cukry, białka, tłuszcze), składników mineralnych i witamin, niezbędnych do podtrzymania podstawowych funkcji życiowych, prawidłowego wzrostu i rozwoju organizmu (gdzie są wykorzystywane jako materiał budulcowy, energetyczny...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKSYDOREDUKTAZY

  Enzymy katalizujące reakcje oksydacyjno-redukcyjne (utleniania i redukcji). Są to enzymy, które katalizują reakcję przeniesienia elektronu z jednej cząsteczki (nazywanej donorem elektronów) na drugą (akceptora elektronów). W ich skład wchodzą często koenzymy takie, jak NAD+, NADP+, FAD, FMN...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /402

  praca w formacie txt

Do góry