Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ORGANICZNE SUBSTANCJE

  Związki zbudowane z węgla, którego atomy mają swoistą zdolność bezpośredniego wiązania się między sobą i tworzenia łańcuchów lub pierścieni węglowych. Związki organiczne odgrywają zasadniczą rolę w budowie (strukturalne białka, lipidy i cukrowce) i funkcjonowaniu (kwasy nukleinowe, enzymy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPŁUCNA

  Błona surowicza otaczająca płuca kręgowców lądowych. Zbudowana jest z tkanki łącznej włóknistej pokrytej jednowarstwowym nabłonkiem płaskim. Warstwa otaczająca płuca nosi nazwę o. trzewnej (lub o. płucnej) i przechodzi w o. ścienną, wyścielającą wewnętrzną powierzchnię jamy piersiowej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OOGAMIA

  Typ rozmnażania płciowego, w którym obie gamety (komórki rozrodcze, męska i żeńska) różnią się między sobą morfologicznie (wielkością, kształtem, ilością materiałów zapasowych). Komórka jajowa Gajo, gameta żeńska) jest duża i nieruchliwa, plemnik (gameta męska) mały, opatrzony wicią...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OOGENEZA

  Fizjologiczny proces, prowadzący do wytworzenia dojrzałych komórek jajowych. Rozpoczyna się w okresie życia płodowego. Początkowo obejmuje serię podziałów komórkowych, mitotycznych pierwotnych komórek linii płciowej żeńskiej, prowadzących do powstania ogromnej ilości oogoniów (2n4c).

  Te...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OOGONIUM

  U zwierząt: komórka rozrodcza żeńska zdolna do podziałów mitotycznych. U większości zwierząt o. dzielą się w jajnikach dojrzałych samic i rozwijają się z nich oocyty. U ssaków o. mnożą się tylko w okresie życia płodowego i w żeńskim noworodku wszystkie komórki płciowe w jajnikach są już...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPERON

  Podstawowa jednostka organizacyjna genów w genomach bakteryjnych/prokariotycz-nych. Zawiera jednostki regulatorowe i zestaw genów iub gen danego szlaku metabolicznego. Przykładem jest o peron laktozowy zawierający wszystkie geny potrzebne do metabolizmu laktozy przez bakterie lub operon tryptofanowy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPIUM

  Nieoczyszczona mieszanina alkaloidów izolowanych z nasion i zielonych makówek maku lekarskiego. Głównym alkaloidem wchodzącym w skład o. jest -» morfina. Jako środek przeciwbólowy znajduje ogromne zastosowanie w medycynie.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONKOSFERA

  Larwa występująca w rozwoju przedstawicieli gatunków z podgromady tasiemców członowanych (np. tasiemiec uzbrojony, tasiemiec nieuzbrojony). O. opuszcza osłony jajowe w organizmie żywiciela pośredniego, posiada 3 pary haków, które ułatwiają przedostanie się z przewodu pokarmowego żywiciela do naczyń...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONTOGENEZA, rozwój osobniczy

  Ogół zmian anatomicznych i fizjologicznych przebiegających w czasie rozwoju danego osobnika od chwili jego powstania aż do -> śmierci. W przypadku organizmów jednokomórkowych ontogeneza ogranicza się do wzrostu i różnicowania organelli wewnątrzkomórkowych. Ontogenezie wielokomórkowców towarzyszy zwykle...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /4 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKWIAT

  Część kwiatu, która nie bierze bezpośredniego udziału w rozmnażaniu roślin, pełni jedynie funkcje ochronne wobec słupków i pręcików oraz, w przypadku kwiatów zapylanych przez owady, wabi je za pomocą banwy i zapachu. Okwiat może być pojedynczy u roślin jednoliścien-nych, np. tulipanów, lub...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /706

  praca w formacie txt

Do góry