Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  OSSEINA, osseomukoid

  Proteoglikan, substancja organiczna wchodząca w skład tkanki łącznej podporowej - kostnej, zawierająca włókna kolagenowe (typu I-go) i inne białka niekolageno-we (osteonektyna, osteokalcyna), zapewniająca jej wytrzymałość. Ulegając procesowi mineralizacji przekształca się w blaszki kostne - kości...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSAD CZYNNY

  Drobnoustroje należące do aerobów wykorzystywane w biologicznych oczyszczalniach ścieków (w komorach napowietrzania). Są to bakterie, sinice, glony oraz pierwotniaki. Wychwytują one z zanieczyszczonej wody związki organiczne oraz nieorganiczne (głównie azotany, fosforany i siarczany), przyczyniając się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANOWCE

  Rośliny, których ciało jest zróżnicowane na: łodygę, liście i korzeń. Do o. zalicza się: paprotniki, nagonasienne i okrytonasienne; w niektórych systemach do o. zalicza się również mszaki. W budowie wewnętrznej organowców wyróżnia się tkanki.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSPA

  Choroba wirusowa o bardzo ciężkim przebiegu (m.in. gorączka, bóle głowy, wymioty, nieżyt dróg oddechowych oraz zmieniająca się w czasie wysypka). Niegdyś ospa prawdziwa (ospa naturalna) dziesiątkowała ludność, pojawiając się epidemicznie w różnych częściach świata.

  Szczepienia ochronne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSIERDZIE, worek osierdziowy

  Podwójna błona surowicza otaczająca serce. Zbudowana z trzech warstw od zewnątrz: blaszki ściennej osierdzia, śródsierdzia (jama osierdzia, wypełniona płynem surowiczym) i blaszki trzewnej osierdzia (nasierdzie, ściśle przylegająca do mięśnia sercowego). U ssaków dodatkowo wzmocniona od zewnątrz...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANY PRZETRWALNIKOWE

  Twory produkowane przez organizmy żywe w niesprzyjających warunkach środowiska (zima, susza). Charakteryzują się dużą odpornością na czynniki fizyczne i chemiczne, rozwijają się w sprzyjających warunkach w organizmy aktywne metabolicznie. U bakterii o. p. są endospory, u glonów i sinic aki-nety, u...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSKRZELA

  Element dróg oddechowych lądowych kręgowców. Oskrzela powstają jako dwa odgałęzienia tchawicy. U człowieka prawe jest krótsze, szersze i skierowane bardziej ku dołowi, lewe dłuższe i węższe. Oskrzela wnikają do płuc i tworzą w nich wiele rozgałęzień, tzw. drzewo oskrzelowe.

  >

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGAZM, szczytowanie

  Kulminacyjny punkt podniecenia płciowego połączony z uczuciem zadowolenia, rozkoszy. U samców orgazmowi towarzyszy wytrysk spermy. Prawdopodobnie orgazm u samic wykształcił się dopiero u kobiet (aibo u wyższych naczelnych).

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSMOREGULACJA

  Regulacja osmotyczna mechanizm zapewniający zachowanie stałego potencjału osmotycznego płynów ustrojowych. Za regulację osmotyczną odpowiada układ wydalniczy i krwionośny u zwierząt, a u pierwotniaków wodniczki tętniące. W osmoregulacji największą rolę odgrywa mechanizm transportu aktywnego przez...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORNITYNA, aminokwas niebiałkowy

  Nie będący jednostką strukturalną białek. Bierze udział w cyklu reakcji przetwarzania amoniaku do mocznika, występującym u większości kręgowców lądowych, zwanym cyklem mocznikowym (lub cyklem ornitynowym). Ornityna jest obok mocznika produktem rozpadu argininy w jednej z reakcji tego cyklu. W...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /407

  praca w formacie txt

Do góry