Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  OSTEOBLAST, komórka kościotwórcza

  Osteoblasty licznie występują w okostnej. Uczestniczą w odkładaniu zmineralizowanej substancji międzykomórkowej kości, a w przypadku złamania - w regeneracji (uzupełnianie ubytków, spajanie fragmentów kości).

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OTWORNICE, pierwotniaki oskorupione

  Stosunkowo duże komórki otwornic wytwarzają wapienne skorupki przypominające pokrojem muszle ślimaków. Skorupki są zwykle wielokomorowe, mają duży otwór wejściowy oraz liczne, mniejsze otworki, przez które na zewnątrz wydostają się pseudopodia (nibynóżki). Otwornice żyją w morzach i ich skorupki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚRODEK

  Wewnętrzna część zalążka. Jest odpowiednikiem makrosporangium. W ośrodku wyróżnicowuje się komórka, która dzieli się mejo-tycznie, dając haploidalne komórki - odpowiedniki makrospor. Z jednej z nich rozwija się gametofit żeński. Komórki ośrodka są zwykle wykorzystywane w czasie rozwoju zarodka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTEOKLAST, komórka kościogubna

  >

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OWADOPYLNOŚĆ, entomofilia, entomogamia

  Zapylanie -> kwiatów przez owady, najbardziej powszechny przykład zoogamii. Owadopylność jest wynikiem koewolucji roślin kwiatowych i owadów, głównie błonkówek, motyli, chrząszczy i muchówek, która doprowadziła do powstawania wielu przystosowań u obu partnerów. Związek pomiędzy nimi jest mutualizmem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /3 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚRODEK GŁODU I SYTOŚCI

  Ośrodki nerwowe zlokalizowane blisko siebie w podwzgórzu. Ośrodek głodu jest pobudzany przez niskie stężenie glukozy we krwi, -dając odczucie łaknienia. Ośrodek sytości jest pobudzany przez wysokie stężenie glukozy we krwi, dając brak łaknienia i uczucie sytości.

  Ponieważ adrenalina powoduje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTEOCYTY, komórki kostne

  Podstawowe komórki występujące w dojrzałej tkance kostnej. Osteocyty są położone wewnątrz jamek kostnych i otoczone przez zmineralizowaną macierz. Łączą się między sobą wypustkami, biegnącymi w kanalikach kostnych i zaopatrzonych w części końcowej w złącza szczelinowe. Posiadają one w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚRODEK ODDECHOWY

  Ośrodek nerwowy zlokalizowany w rdzeniu przedłużonym. Reaguje na nadmiar dwutlenku węgla (w postaci jonów HC03) we krwi. Krew z C02 przepływająca przez rdzeń przedłużony powoduje pobudzenie komórek ośrodka. Wysyłają one impulsy (przez rdzeń kręgowy i nerwy) do mięśni oddechowych, przepony i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTEOPOROZA (zrzeszotnienie kości)

  Uogólniona (lub miejscowa) choroba metaboliczna kości. Charakteryzuje się niską masą tkanki kostnej i upośledzoną budową kości, które prowadzą do ich obniżonej wytrzymałości na obciążenia i zwiększonej podatności na złamania (obniżenie tzw. progu złamania). Kość staje się zrzeszotnia-ła...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /2 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSSEINA

  Substancja międzykomórkowa tkanki kostnej. Składa się z bezpostaciowej substancji podstawowej (mukopolisacharydy) oraz rozmieszczonych w niej włókien kolagenowych, które nadają kości elastyczność. Osseina przesycona jest solami mineralnymi (głównie związki wapnia, fosforu i magnezu), dzięki czemu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt

Do góry