Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  OZON (O3)

  Nietrwała odmiana alotropowa tlenu, zbudowana z trzech jego atomów. Wiązania pomiędzy atomami-tlenu w ozonie mają długości 1,28A (angstrem) i tworzą kąt ok, 117°. Stanowi gaz, o charakterystycznym zapachu, temperaturze wrzenia -112,3°C i topnienia -249,6°C, W temperaturze 300°C ulega rozpadowi do tlenu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PACHYTEN

  Stadium profazy i podziału mejotycznego występujące między zygotenem i diplote-nem. W p. chromosomy homologiczne są całkowicie skoniugowane w biwalenty; każdy biwalent składa się z 4 chromatyd tworzących tetradę. Charakterystycznym procesem zachodzącym w p. jest crossing-over, który prowadzi do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OWOCNIK

  Część grzybni wytwarzana u niektórych workowców i podstawczaków do celów rozrodczych. Owocnik powstaje ze zbitych strzępek, które tworzą plektenchymę (tkanka rzekoma). w obrębie owocnika można wyróżnić hyme-nofor z warstwą rodzajną, w której powstają haploidalne zarodniki workowe (u workowców) lub...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PACIORKOWCE

  Duża grupa bakterii tworząca rodzaj Streptococcus. Należą do niej komórki Gram-dodatnie o kształtach kulistych lub owalnych, nieurzęsione i nieruchliwe, rosnące w warunkach tlenowych lub względnie beztlenowych. Układają się w postaci dwoinek lub paciorków (łańcuszków) o różnej długości.

  P...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OWOCOLISTEK

  Przekształcony liść u roślin nasiennych, Owocolistek jest odpowiednikiem makrosporofila paprotników. Z tkanek owocolist-ka rozwijają się zalążki, a w nich powstają przed-rośla żeńskie (gametofity). U nagonasiennych owocolistkiem jest łuska szyszki żeńskiej, u okrytonasiennych owocolistki - jeden...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAJĘCZAKI (Arachnida)

  Gromada w obrębie typu -» stawonogów, obejmująca ponad 60 tys. gatunków typowo lądowych zwierząt. Tylko nieliczne gatunki przeszły wtórnie do życia w wodzie. Rzadko występują jako pasożyty roślin lub zwierząt, w większości są drapieżnikami polującymi na -» owady i inne pajęczaki. Chociaż...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /7 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OWODNIA

  Jedna z błon płodowych u owodniowców, Owodnia rozwija się jako fałd ektoder-my i mezodermy wokół ciała zarodka. Jamę owodni wypełnia płyn owodniowy, który chroni zarodek przed urazami mechanicznymi.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAJĘCZYNA

  Nici powstające z krzepnącej na powietrzu wydzieliny gruczołów przędnych niektórych —> pajęczaków (pająków, zaleszczotków, roztoczy) oraz wijów, larw chruścików i motyli. W zależności od gatunku zwierzęcia pajęczyna może spełniać różne funkcje. Wielu gatunkom umożliwia budowę schronienia, np, w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OWODNIOWCE

  Organizmy, u któiych w rozwoju zarodkowym pojawiają się błony płodowe: owodnia, omocznia i kosmówka. Wytworzenie błon płodowych uniezależniło rozwój tych zwierząt od środowiska wodnego, gdyż zamknięte w obrębie jaja płodowego wody płodowe zapewniają zarodkowi mikrośrodowisko wodne. Do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAJĘCZYNÓWKA

  Jedna z opon mózgowo-rdzeniowych, znajdująca się pod oponą twardą, a od opony miękkiej oddziela ją jama podpajęczy-nówkowa, którą wypełnia płyn mózgowo-rdzeniowy. Ochrania mózg i rdzeń kręgowy przed urazami mechanicznymi.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /271

  praca w formacie txt

Do góry