Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PEŁZAK

  Dojrzały organizm jednokomórkowy lub jego stadium rozwojowe charakteryzujące się w trakcie życia zmiennością kształtów oraz zdolnością do ruchu pełzakowatego, wykonywanego za pomocą nibynóżek, otoczone jedynie błoną komórkową. Formę p. mają m.in. postacie dojrzałe wielu gatunków glonów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PĄCZKOWANIE

  Sposób rozmnażania bezpłciowego, polegający na oddzieleniu się od organizmu macierzystego mniejszego organizmu potomnego w postaci pączka. P. zachodzi u niektórych bakterii, grzybów (np. drożdże), niektórych pierwotniaków. P. jest charakterystyczne również dla wielu bezkręgowców, np. gąbek...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARATHORMON, PIH

  Hormon przytarczyc występujący u ludzi, jest polipeptydem. Zwiększa stężenie jonów wapnia (Ca2+) we krwi, a obniża zawartość wapnia w kościach, obniża też poziom jonów fosforanowych we krwi. P. jest niezbędny do życia, bowiem zmniejszenie zawartości jonów wapnia we krwi i w płynie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPROCIE

  Klasa należąca do gromady paprotników, Są roślinami lądowymi (tylko niektóre żyją w wodzie, np. salwinia pływająca); występują w miejscach wilgotnych i cienistych we wszystkich strefach klimatycznych.

  Sporofity mają duże, podzielone blaszki liściowe, za młodu pastorałowa-to zwinięte; na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARAZYTOLOGIA

  Nauka o pasożytach; zajmuje się biologią i rozwojem pasożytów, z uwzględnieniem związków zachodzących pomiędzy pasożytem a jego żywicielami pośrednimi i żywicielem ostatecznym, bada zasięg występowania różnych gatunków pasożytów i ich żywicieli oraz zajmuje się metodami zwalczania...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPROCIE NASIENNE

  Klasa z podgromady nagozalążkowych, obejmująca całkowicie 'wymarłe rośliny występujące od karbonu po koniec jury. Znane są z osadów wszystkich kontynentów. Łączyły w sobie cechy paproci (liście, pokrój rośliny) i roślin nasiennych (zalążki, budowa anatomiczna łodygi).

  P. n. wbrew swej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARCIE KORZENIOWE

  Zjawisko występujące u roślin i polegające na wypieraniu wody w ksylemie (drewnie) korzeni do wyższych części rośliny, tzn. do łodyg i liści. W ksylemie wytwarza się ciśnienie, które jest spowodowane przepływem wody z komórek parenchymatycznych walca osiowego do ksylemu.

  Woda przemieszcza się w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPROTNIKI (Pteridophyta)

  Dawna nazwa obejmująca rośliny, u których w przemianie pokoleń sporofit wyraźnie dominuje nad gametofitem, a zarodniki produkowane są w specjalnych zarodniach podczas mejozy.

  Opierając się na takiej charakterystyce, zaliczano do paprotników następujące podgromady: widłakowe, psylotowe, skrzypowe...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA

  Zdolność układu immunologicznego kręgowców do silniejszego i szybszego reagowania na każdy następny kontakt z danym antygenem. Jest wynikiem stymulacji długo żyjących limfocytów pamięci (mogą nimi być: limfocyty B i limfocyty T) lub ustawicznej stymulacji specyficznych limfocytów przez antygen...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARK KRAJOBRAZOWY

  Obszar o szczególnie wyróżniającym się krajobrazie oraz estetycznych, historycznych i kulturowych walorach środowiska.

  Obszar ten podlega częściowej ochronie: nie rozwija się przemysłu ani nie stawia charakterystycznych, wysokich zabudowań. Zachowana jest natomiast gospodarka rolna lub leśna w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt

Do góry