Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PINOCYTOZA

  Rodzaj endocytozy polegający na pobieraniu przez komórkę niewielkich porcji płynu wraz z drobinami np. białek lub tłuszczu.

  Wskutek działania odpowiedniego receptora i szeregu białek, błona komórkowa wpukla się, tworząc kanalik pinocytarny. Na końcu kanalika tworzy się pęcherzyk pinocytarny, do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIERŚCIENICE (Annelida)

  Typ zwierząt bezkręgowych, liczący około 10 tys. gatunków. Pierścienice dzieli się na trzy podgromady: wielosz-czety (Polycheta), skąposzczety (Oligocheta) i pijawki (Hirudinea). W niektórych systemach taksonomicznych wyróżnia się również czwartą gromadę - prapierśoienice (Archiannelida).

  Kształt...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /11 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIONIERSKIE ROŚLINY

  Gatunki zdolne do zasiedlania środowisk ubogich w składniki odżywcze i wodę, wkraczające jako pierwsze na tereny dotąd ńie porośnięte roślinnością i zapoczątkowujące sukcesję pierwotną, Organizmami pionierskimi są np. porosty i mszaki.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIERWOTNIAKI (Pmtozoa)

  Jednokomórkowe organizmy eukariotyczne, zaliczane do królestwa Protista. Zwykle dzieli się je na sześć typów: wieiowce, korzenionóżki, promienionóżki, spo-rowce, sporowce parzydełkowe i orzęski. U pierwotniaków pojedyncza komórka spełnia wszystkie czynności życiowe, wytwarzając organelle odpowiadające...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /4 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIÓRA

  Wytwory naskórka ptaków, tworzące jego pokrycie ciała, umożliwiające lot i utrzymanie stałocieplności. Pióra są zmodyfikowanymi łuskami gadów, przodków ptaków. Przypuszcza się, że powstały pierwotnie jako warstwa izolacyjna, ułatwiająca utrzymanie optymalnej temperatury ciała. Dopiero później...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /4 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIERWOUSTE, pierwogębe

  Dział trójwar-stwowców obejmujący zwierzęta, u których pragęba przekształca się. w trakcie rozwoju zarodkowego w otwór gębowy. Otwór odbytowy, jeżeli występuje, powstaje najczęściej niezależnie od pragęby. Bruzdkowanie przy 3. podziale jest spiralne u pierwoustych i proste u wtóroustych. P...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PĘCHERZYKI PŁUCNE

  Końcowe odcinki dróg oddechowych u ssaków, na powierzchni których dochodzi do wymiany gazowej pomiędzy kwią a powietrzem. Zbudowane są z dwóch warstw komórek nabłonkowych.

  Typ I to komórki płaskie, głównie wyściełające. Typ II komórek nabłonkowych, zwanych pneumocytami ziarnistymi, odpowiedzialny...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /1 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIROGRONOWY KWAS

  Trójwęglowy kwas karboksylowy, uczestniczący w różnych przemianach metabolicznych. Związek ten jest końcowym produktem glikolizy. Powstaje w ostatniej reakcji tego szlaku zachodzącego w cytoplazmie, w wyniku przekształcenia fosfoenolopirogronianu.

  Reakcji tej towarzyszy fosforylacja cząsteczki ADR...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIGMENTY

  Substancje barwne, tworzące praktycznie nierozpuszczalne w wodzie ziarna, występujące w formie zawiesiny. Chemicznie dzieli się je na nieorganiczne i organiczne, Nieorgs niczne mogą być naturalne, otrzymywane ze zmielenia niektórych minerałów, jak np. ochra, kreda . oraz syntetyczne, powstające w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /3 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PĘCHERZYKI SYNAPTYCZNE, PĘCHERZYKI PRESYNAPTYCZNE

  Struktury będące częścią elementu presynaptycznego (neuronu presynaptycznego) w synapsie chemicznej, w których wytwarza się i gromadzi neuroprzekaź-nik chemiczny (neurotransmiter).

  Pęcherzyki synaptyczne (wraz z mitochondriami i zestawem niezbędnych enzymów) wytwarzane są w ciele komórki nerwowej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /1 193

  praca w formacie txt

Do góry