Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PŁODNOŚĆ

  Zdolność organizmu do poczęcia, dzięki wytwarzaniu zdolnych do zapłodnienia gamet: komórek jajowych u samic, plemników u samców. Osiągana po zakończeniu okresu dojrzewania płciowego, różnego dla poszczególnych organizmów.

  Może mieć charakter ciągły (np. u mężczyzn) lub okresowy (u kobiet)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLECHA

  Wielokomórkowe lub komórczakowe ciało nie zróżnicowane na organy i tkanki. Piecha może mieć postać nitkowatą, płatowatą, krzacz-kowatą itp. Może też wykazywać zróżnicowanie na części upodabniające do odpowiednich organów, np, kauloidy do łodyg, fylloidy do liści, chwytniki (ryzoidy) do korzeni...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLĄSAWICA HUNTINGTONA

  Choroba genetyczna, neurodegeneracyjna, wywołana auto-somalnym genem dominującym. Ujawnia się u he-terozygot w wieku dojrzałym (po 40 roku życia), stąd allel ten, choć niekorzystny, utrzymuje się w populacji. Charakterystycznym objawem choroby Huntingtona są drgawki spowodowane zaburzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLAZMID F

  Plazmid zawierający czynnik F, a wiec zestaw genów potrzebnych do wytworzenia fimbrii płciowej, w celu wymiany materiału genetycznego pomiędzy bakteriami w procesie koniu-, gacji.

  Szczepy bakteryjne posiadające plazmid F oznacza się jako F+ lub + np. E. coli F+, zaś szczepy pozbawione tego plazmidu jako F-...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLAZMIDY

  Pozachromosomowe cząsteczki DNA, które posiadają zdolność do powielania się tj. -> replikacji niezależnie od chromosomu. Występują najczęściej w komórkach bakteryjnych, jak również sporadycznie w komórkach wyższych organizmów jednokomórkowych, np. drożdże. Cząsteczka plazmidowego DNA jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLAZMOCYTY

  Komórki kwi stanowiące elementy układu immunologicznego. Powstają z limfocytów B po ich aktywacji, wskutek zadziałania antygenu i odpowiedniego limfocytu T. Plazmocyty mają rozbudowane retikulum endoplazmatyczne i poprzez produkcję przeciwciał uczestniczą w odpowiedzi humoralnej - swoista odpowiedź...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLAZMODESMA

  Specyficzny typ połączeń pomiędzy komórkami roślinnymi, cienkie pasma cytopłazmy otoczone błoną komórkową i przechodzące przez ściany komórkowe sąsiednich komórek.

  Plazmodesmy, łącząc cytoplazmę poszczególnych komórek, tworzą ciągły system zwany symplastem, w którego obrębie może...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLAZMOGAMIA

  Pierwszy etap zapłodnienia. Plazmogamia to zespolenie się cytoplazm dwóch zróżnicowanych płciowo komórek genera-tywnych. Po plazmogamii następuje kariogamia (zlanie się jąder), co prowadzi do powstania zygoty. U grzybów wyższych po plazmogamii powstaje grzybnia dikariotyczna, a do kariogamii dochodzi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLAZMOLIZA

  Zjawisko kurczenia się i odstawania protoplastu komórek od ściany komórkowej; spowodowane jest utratą wody. Wynik umieszczenia komórki w roztworze o stężeniu wyższym niż to, które panuje w jej wnętrzu (tzw. hi-pertonicznym względem komórki).

  Cząsteczki wody zaczynają wtedy przenikać na zewnątrz...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLAMKA OCZNA

  Stigma, występujące u niektórych jednokomórkowych glonów (np. u zielenic) skupienie pęcherzyków zawierających po-marańczowo-czeiwone barwniki absorbujące (pochłaniające) światło - karotenoidy.

  Plamka oczna usytuowana jest zwykle w chloroplaście, chociaż może występować również poza nim...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /800

  praca w formacie txt

Do góry