Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PODWZGÓRZE

  Skupienie wyspecjalizowanej tkanki nerwowej, tworzy dno międzymózgowia, jest nadrzędnym ośrodkiem autonomicznego układu nero/owego, wpływając na pracę narządów trzewnych, reguluje przebieg procesów fizjologicznych. W nim znajdują się ośrodki: termoregulacji, głodu, sytości, popędu płciowego, snu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁYNY USTROJOWE

  Roztwony wodne substancji elektrolitowych i nieelektrolitowych w komórkach i przestrzeniach pozakomórkowych ustroju. Płynem ustrojowym może być np. limfa, krew, płyn mózgowo-rdzeniowy.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLILECYTALNE JAJA, bogatożółtkowe

  Jaja zawierające dużą ilość substancji zapasowych dla rozwijającego się zarodka. Występują u stawonogów, u większości ryb, gadów, ptaków i stekowców.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJEDYNCZY KRWIOBIEG

  Występuje u wodnych kręgowców (kręgouste i ryby). Kre przepływając przez całe ciało, tylko raz przepływ przez serce. Odtlenowana krew (żylna) przepływ przez serce (żylne), którego części są ułożone liniowo: zatoka żylna, przedsionek, komora i stn. żek tętniczy, którym krew wypływa tętnicami...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POCZWARKA

  Stadium rozwojowe u owadów, u których występuje przeobrażenie całkowite. Poczwarka powstaje z larwy, jest nieruchliwa lub mało ruchliwa, nie odżywia się. W jej wnętrzu zachodzą procesy rozkładu narządów poczwarki oraz prowadzące do powstania narządów postaci dorosłej. Organy kształtują się z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POKARMOWY UKŁAD, układ trawienny

  Zespół narządów służący do pobierania, rozdrabniania, trawienia i przyswajania pokarmu. Najbardziej złożoną budowę wykazuje u kręgowców, Składa się z przewodu pokarmowego i towarzyszących mu gruczołów: ślinianki, wątroba, trzustka. Przewód pokarmowy rozpoczyna się otworem ustnym / gębowym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODPUSZCZKA, rennina, chymozyna

  Enzym z grypy proteaz aspartylowych, wydzielany przez żołądki młodych ssaków. Jego zadaniem jest częściowa hydroliza głównego białka mlecznego, kazeiny, .które przeprowadza do parakazeiny.

  Powoduje to ścinanie się i dłuższe pozostawanie mleka w żołądku. Dzięki temu mleko jest dokładniej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POKŁADEŁKO

  Narząd występujący na odwłoku samic części gatunków owadów, służący do składania jaj. Najczęściej powstaje z przydatków płciowych, tzw. walw, umiejscowionych na 8 i 9 segmencie odwłoka. Pokładełko umożliwia wiercenie otworów lub nakłuwanie tkanek roślin, w których owad chce złożyć jaja...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWCZAKI

  Klasa grzybów wyłącznie lądowych, prowadzących saprofityczny lub pasożytniczy tryb życia. Podstawczaki wykształcają wielokomórkową grzybnię, która w cyklu życiowym tworzy plektenchymatyczne owocniki o zwartym układzie strzępek.

  U grzybów kapeluszowych na spodniej stronie kapelusza znajduje się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLIDAKTYLIA

  Występowanie większej niż normalnie liczby palców. Zjawisko to może być wywołane mutacją genomową, prowadzącą do zwiększenia liczby chromosomów. Zespół chorobowy Edwardsa, charakteryzujący się trisomią osiemnastego chromosomu, wywołuje między innymi polidaktylię.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt

Do góry