Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PREGAMICZNA MEJOZA

  Mejoza, która zachodzi przed procesem zapłodnienia. Występuje u organizmów diploidalnych, u których komórki macierzyste gamet ulegają mejozie pregamicznej, w wyniku której powstają haploidalne gamety.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREKAMBR

  Era geologiczna, pierwszy etap rozwoju organizmów na Ziemi. Era ta obejmuje czasy od około 3,5 mld lat temu do 570 min lat temu. Przez pierwszy miliard lat doszło do wytworzenia żywych struktur - prymitywnych komórek prokariotycznych. W późniejszym okresie powstały komórki eucaryota, doszło do zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWIERZCHNIA ODDECHOWA

  Powierzchnia, przez którą zachodzi wymiana gazowa. Powierzchnie oddechowe są wilgotne i silnie uknwione, aby dyfuzja gazów była efektywna. Zwierzęta o wyższym zapotrzebowaniu energetycznym posiadają bardzo rozbudowane powierzchnie wymiany gazowej.

  U niższych bezkręgowców wymiana gazowa zachodzi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSTAWANIE GATUNKÓW, specjacja

  Proces ewolucyjny prowadzący do zwiększenia liczby gatunków. Specjacja właściwa (kladogeneza) polega na wyodrębnieniu się jednego lub kilku gatunków z gatunku już istniejącego.

  Specjacja filetyczna prowadzi do stopniowych zmian w obrębie istniejącego gatunku i powolnego przekształcenia się go w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTENCJAŁ IGLICOWY, potencjał czynnościowy

  Szybka, miejscowa zmiana potencjału elektrycznego wywołana bodźcem. Następuje gwałtowne wnikanie jonów sodu do wnętrza komórki, zanik polaryzacji (depolaryzacja), a potem zmiana ładunku na dodatni o wartości + 40 mV.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTENCJAŁ OSMOTYCZNY

  Energia swobodna wody, której wartość odpowiada wartości ciśnienia osmotycznego, ale o znaku przeciwnym („-").

  Przyjmuje się, że czysta woda ma potencjał osmotyczny równy zero barów (jednostek ciśnienia), a roztwory rozmaitych substancji w wodzie, np, wnętrze komórki, odpowiednio mniejszy (ujemny)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTENCJAŁ SPOCZYNKOWY

  Różnica potencjału pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną powierzchnią błony komórkowej. Różnica mierzona za pomocą mikroelektrod wynosi około -70 mV. Potencjał spoczynkowy występuje w komórkach o spolaryzowanej błonie komórkowej (na zewnątrz zgromadzone ładunki dodatnie, a wewnątrz ładunki ujemne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLISACHARYDY

  Wielocukry, związki organiczne należące do grupy węglowodanów (cukrów), będące polimerami zbudowanymi z .dużej ilości cukrów prostych (monosacharydów), powiązanych ze sobą wiązaniami glikozydowymi. Łańcuchy wielo-cukrowe zbudowane są z reguły z kilku tysięcy reszt glukozowych (różnych izomerów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POT

  Wydzielina gruczołów potowych, spełniająca rolę termoregulacyjną oraz wydalniczą u ssaków. Wypływ potu z gruczołów określamy poceniem się. Pot jest przezroczystym, hipotonicznym roztworem o składzie chemicznym zbliżonym do składu moczu. Woda stanowi 98-99% objętości, oprócz niej w pocie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /2 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POMNIK PRZYRODY

  Objęte prawną ochroną twory przyrody nieożywionej (wodospad, głaz narzutowy, skały lub zespół skał, jaskinia, wywierzysko) lub ożywionej (okazałe drzewo, krzew, aleja drzew), stanowiące szczególną wartość przyrodniczą, kulturową, naukową i społeczną, posiadające niepowtarzalne cechy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /1 487

  praca w formacie txt

Do góry