Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PRION PrPres

  (ang. proteinaceous infeciious particie - zakaźna cząsteczka proteinowa; PrPres - ang, resistant - oporna na działanie enzymu proteolitycznego, proteinazy K; zamiennie PrPsc -od ang. scrapie) - infekcyjna (Stanley B. Prusiner, Nagroda Nobla z dziedziny medycyny, 1997), sa-mopowielająca się cząsteczka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /2 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCERKOID

  Larwa tasiemca bruzdogłowca szerokiegc. Powstaje z wcześniejszego stadium larwalnego - koracidium. Procerkoid jest maty (0,5 mm), wydłużony, robakowatego kształtu, a na tylnym końcu wytwarza się przydatek ogonowy w kształcie krążka. Procerkoid rozwija się w ciele żywiciela pośredniego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUCENCI

  Organizmy autotroficzne, które w procesie fotosyntezy (rośliny, bakterie zielone i purpurowe) lub chemosyntezy (niektóre bakterie i sinice) wytwarzają ze związków nieorganicznych materię organiczną. Stanowią pierwsze ogniwo łańcuchów troficznych (łańcuchów spasania).

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA PIERWOTNA

  Przyrost —> biomasy wytworzonej przez organizmy autotroficzne, wyrażany w jednostkach masy, związanego w biomasie węgla albo energii w danej jednostce czasu.

  Podstawowym procesem produkcji pierwotnej jest fotosynteza roślin zielonych, stanowiących 99,9% biomasy Ziemi, Całkowita ilość związanej przez...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /3 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRE-mRNA

  Nić RNA powstająca podczas transkrypcji genów eukariotycznych, która musi przejść proces obróbki postranskrypcyjnej w celu wygenerowania w pełni funkcjonalnej nici mRNA ulegającej dalszej ekspresji genetycznej, a mianowicie translacji. W procesie dojrzewania mRNA zachodzi proces wycinania intronów i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA WTÓRNA

  Przyrost biomasy konsumentów w ekosystemach, wyrażany w jednostkach masy albo energii równoważnej tej masie. Konsumenci pobierają pewną .nadwyżkę materii czy energii z poziomu troficznego producentów. Pobrany pokarm z kolei w części jest wydalany razem z kałem i moczem, pozostała część zostaje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /3 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREZERWATYWA, kondom

  Woreczek z cienkiej, delikatnej gumy, lateksu, który zakładany na członek w stanie wzwodu ma zapobiegać zapłodnieniu. Działa jako bariera mechaniczna zabezpieczająca przez przedostaniem się spermy do dróg rodnych kobiety, jest popularnym i tanim środkiem antykoncepcyjnym. Prezerwatywa stanowi też...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PÓŁPASOŻYT

  Organizmy roślinne, które wytwarzają w procesie fotosyntezy substancje odżywcze, a od żywiciela pobierają wodę i sole mineralne, np. jemioła, Do pobierania tych związków z naczyń gospodarza jemioła wytwarza korzenie ssawki, tzw. haustoria.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAJELITO, gastrocel

  Jama gastruli otoczona endodermą, która łączy się ze środowiskiem zewnętrznym poprzez pragębę. U dwuwarstwow-ców prajelito funkcjonuje przez całe życie jako układ pokarmowy. U trójwarstwowców wytwarza się z niego jelito środkowe, wątroba, trzustka, układ oddechowy.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRANERCZE, śródnercze

  Typ układu wydal-niczego występujący u dorosłych bezowodniow-ców (bezżuchwowce, ryby, płazy) i u zarodków owodniowców (gady, ptaki, ssaki). Podstawową jednostką funkcjonalną pranercza jest nefron zbudowany z nefrostomu (orzęsiony lejek, pobierający szkodliwe substancje z jamy ciała) i ciałka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /469

  praca w formacie txt

Do góry