Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PRZYTARCZYCE

  Parzyste gruczoły Pokrewne. U człowieka leżą na tylnej i bocznej powierzchni tarczycy, U innych kręgowców sąsiadują z grasicą, Przytarczyce wydzielają parathormon regulujący gospodarkę wapniową i fosforanową organizmu.

  U zwierząt przytarczyce produkują też obniżającą poziom wapnia we krwi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANA FAZ JĄDROWYCH

  Regularne następowanie po sobie komórek hapioidainych i diploidalnych w cyklu życiowym roślin, grzybów i zwierząt. W zależności od tego, które pokolenie dominuje i kiedy dochodzi do mejozy i zapłodnienia, wyróżnia się haplonty (niektóre pierwotniaki) i diplonty (część pierwotniaków, zwierzęta...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANA POKOLEŃ U ROŚLIN

  Regularne występowanie po sobie pokolenia roz-mnażającegd się płciowo - gametofitu i bezpłciowo - sporofitu. Gametofit jest pokoleniem haploidalnym i na drodze mitozy w gametangiach wytwarza gamety. Po połączeniu się gamet (zapłodnienie) powstaje zygota, która rozwija się w sporofit. Sporofit jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEPONA

  Płaski, błoniasty mięsień o kopulastym kształcie, ograniczający od góry jamę brzuszną. Przepona jest wysklepiona w kierunku klatki piersiowej, dolnym brzegiem przyczepiona do żeber, mostka i kręgosłupa. Rozróżnia się część mostkową, żebrową i lędźwiową, która jest najsilniejsza. Mięśnie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /1 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDNERCZE

  Nerka występująca w okresie zarodkowym u kręgowców. Funkcjonuje też u nielicznych form dorosłych, np. kręgouste, niektóre ryby. Elementem strukturalnym i funkcjonalnym przednercza jest otwierający się do jamy ciała orzęsiony lejek i kanalik, który uchodzi do przewodu Wolffa i nim na zewnątrz. Przewód...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROPLASTYDY

  Niedojrzałe organella komórkowe, występujące wyłącznie w komórkach embrionalnych roślin (głównie w gametach, komórkach zarodka i merystemach), z których wraz z rozwojem organizmu roślinnego, pod wpływem światła lub/i hormonów roślinnych, rozwijają się różne rodzaje plastydów. Proplastydy mają...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROFAZA

  Pierwszy etap mitozy i mejozy. Charakteryzuje się spiralizacją chromatyny, z której powstają chromosomy, zanikiem błony jądrowej i jąderka. Chromosomy są podzielone na chroma-tydy, w mejozie chromosomy homologiczne układają się parami, które nazywają się biwalenty. Między chromosomami homologicznymi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROTONEFRYDIUM

  Układ wydalniczy zbudowany z cienkich kanalików przenikających ciało i zakończonych komórkami płomykowymi. Występują zwykle dwa kanały zbiorcze, a liczba obwodów wydalniczych u różnych organizmów jest różna (np. u wypławków - wiele, u tasiemców -dwa). Protonefrydium bierze udział głównie w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROSTATA, stercz, gruczoł krokowy

  Nieparzysty gruczoł układu rozrodczego męskiego. Otacza cewkę moczową w miejscu, gdzie uchodzą do niej nasieniowody. Prostata produkuje białkową wydzielinę o odczynie alkalicznym i charakterystycznym zapachu. Płyn ten w czasie ejakulacji jest wyciskany do cewki moczowej i wchodzi w skład spermy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROGESTERON, luteina

  Sterydowy, żeński hormon płciowy, produkowany i wydzielany przez ciałko żółte (pod wpływem LH, -> Graafa pęcherzyk), iożysko i korę nadnerczy. Zdolność do syntezy progesteronu (i jego prekursorów) posiadają Komórki glejowe mózgu. Powstaje z cholesterolu (-» estrogeny), jego wydzielanie wzrasta po...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /1 977

  praca w formacie txt

Do góry