Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PYŁEK

  Zbiór ziaren pyłku powstających w kwiatach, służący do przenoszenia męskich komórek rozrodczych na organy generatywne żeńskie. Pytek jest wytwarzany w woreczku pyłkowym umiejscowionych na pręciku. Wewnętrzna ściana woreczka pyłkowego wyłożona jest tkanką odżywczą - tapetum, natomiast wnętrze...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /5 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RDZA ŹDŹBŁOWA

  Choroba atakująca zboża i wiele gatunków traw dziko rosnących, wywołana jest przez grzyb z klasy podstawczaków. Objawy rdzy źdźbłowej występują również na berberysie, który jest pierwszym żywicielem grzyba. R. ź. może powodować duże straty w zbiorach zbóż.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACZE OCZY, gastrolity

  Płaskie twory wapienne występujące w ścianie żołądka żującego u dziesięcionogów. Stanowią one zapasy soli wapiennych odkładane w okresie międzywylinkowym i przeznaczone do utwardzania nowego pancerza po linieniu.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RDZEŃ

  Tkanki zlokalizowane w centralnej części walca osiowego korzenia i łodygi. R. tworzą wiązki przewodzące, które są oddzielone w łodydze promieniami rdzeniowymi zbudowanymi z miękiszu. R, niekiedy zanika i wtedy powstają łodygi puste.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PULA GENOWA POPULACJI

  Suma genów wszystkich osobników populacji. Określenia tego używa się w genetyce populacyjnej oraz ewo-lucjonizmie w odniesieniu do populacji rozmnażających się płciowo. Zmiany w pulach genowych populacji są przyczyną zmian ewolucyjnych.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PURYNY

  Heterocykl iczne związki organiczne, wchodzące w skład wielu istotnych dla organizmów żywych biocząsteczek. Zawierają pierścień pirymidyny połączony z pierścieniem imidazolu. W skład cząsteczki puryny wchodzą cztery atomy azotu. Najważniejszymi purynami występując w przyrodzie są adenina i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /1 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUSZKA

  Rodzaj zarodni u mszaków. Występuje na szczycie sporofitu, zwykle pokryta jest wieczkiem i osłonięta czepkiem. Wewnątrz puszki znajduje się tkanka archesporialna. Podziały me-jotyczne archespor prowadzą do powstania haploidalnych zarodników.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PTIAUNA, a-amylaza

  Enzym hydrolityczny z grupy amylaz (glikozydaz) zapoczątkowujący proces trawienia złożonych węglowodanów. Obecna w ślinie, soku trzustkowym i wielu tkankach roślinnych. Rozkłada skrobię (amylozę i amylopek-tynę) do glukozy, maltozy i pośrednich łańcuchów cukrowych poprzez rozkład wiazania...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUCH

  Miękkie pióra pokrywające ciało piskląt. Występuje też u ptaków dorosłych pod piórami konturowymi (szczególnie dużo na brzuchu). Pióro puchowe składa się z dutki i licznych promieni, pomiędzy którymi nie ma połączeń. Brak stosiny. Pióra puchowe stanowią bardzo dobrą warstwę...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZETRWALNIKI, diaspory, formy przetrwalnikowe

  Struktury jedno- lub wielokomórkowe, które zapewniają organizmom przetrwanie niekorzystnych czynników środowiska. Możliwość przeżycia w ekstremalnych warunkach zapewnia prze-trwalnikom gruba osłona, zgromadzenie dużej ilości materiałów zapasowych oraz silne odwodnienie.

  Przetrwalniki są powszechne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /664

  praca w formacie txt

Do góry