Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zespół nerczycowy

  Zespół nerczycowy charakteryzuje się objawami klinicznymi i biochemicznymi wywołanymi białkomoczem przekraczającym możliwości kompensacyjne ustroju. Zgodnie z definicją International Study of Kidney Diseases in Children (ISKDC) zespół nerczycowy rozpoznajemy wtedy, gdy białkomocz przekracza 40 mg/m2/godz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /3 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niskorosłość

  Niskorosłość definiujemy jako wzrost poniżej 3 centyia (lub < -2SD dla płci i wieku) i/lub tempo wzrastania 1SD, stąd 3% zdrowej populacji dzieci może być sklasyfikowanych jako niskorośłi. Ciężki niedobór wzrostu związany jest najczęściej z somatotropinową niedoczynnością przysadki (postacią...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /3 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dieta w kamicy układu moczowego

  Dieta u chorego na kamicę układu moczowego zależy od jej rodzaju. Zasadą, która obowiązuje we wszystkich odmianach tej choroby, jest konieczność zwiększenia ilości płynów w dziennej racji pokarmowej u dorosłego nawet do 4-5 1 na dobę. Ma to na celu zwiększenie ilości wydalanego moczu w określonej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /4 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowotwory tarczycy u dzieci

  Rak tarczycy stanowi u dzieci tylko ok. 3% nowotworów w wieku dziecięcym, jest zatem chorobą stosunkowo rzadką. Ocenia się, że w Polsce choruje rocznie ok. 30-40 dzieci, a więc podobnie jak w Europie Zachodniej, zapadalność wynosi ok. l/106/rok. Niemniej dobra znajomość zagadnień związanych z rakiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /13 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Peroksydacja lipidów, białek i kwasów nukleinowych

  Rodniki hydroksylowy i hydroksyperoksyłowy są w stanie zainicjować proces oksydacji wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (WKT) zawartych w fosfolipidach błon komórkowych. W reakcji tej pierwotny WRT przez oderwanie elektronu z łańcucha metylowego WKT doprowadza do powstania wolnego rodnika kwasu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /2 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biopsja nerki

  Jest to badanie polegające na pobraniu wycinka nerki do dalszych badań histopatologicznych, badań pod mikroskopem elektronowym i immunofluorescen-cyjnym. Prawidłowa ocena morfologii na poziomie tkankowym i komórkowym pozwała na ocenę stopnia rozwoju choroby, ułatwia klasyfikację oraz ustalenie rokowania. U...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /1 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół Klinefeltera (syndromu Klinefelteri)

  Zespół Klinefeltera jest chorobą genetycznie uwarunkowaną, w której występują aberracje liczbowe chromosomów. Najczęściej stwierdza się kariotyp 47,XXY, rzadziej wielokrotność chromosomów X, np. 48XXXY, 48XXYY. Choroba występuje u osobników z męskim fenotypem ciała, a częstość określa się na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /1 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antyoksydanty - systemy obronne ustroju

  Ustrój człowieka ma precyzyjny system obronny (system zmiataczy wolnych rodników tlenowych lub system antyoksydacyjny), ograniczający powstawanie WRT i sprawnie usuwający efekty ich negatywnego oddziaływania. Można go podzielić na trzy główne układy: układ pierwszorzędowy - zapobiegający inicjacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /4 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady wrodzone układy moczowego

  Wady wrodzone układu moczowego obejmować mogą zarówno zaburzenia liczby, jak i położenia nerek, wady budowy miąższu nerek oraz wady dróg odprowadzających mocz.

  Brak/niedorozwój jednej nerki. Jest to wada zwykle przypadkowo wykrywana w czasie badania USG. Nie daje objawów, bo druga, dobrze działająca...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania radiologiczne

  Obejmują one: urografię dożylną, cystouretrografię mikcyjną, angiografię i tomografię komputerową.

  Urografia dożylna. Wobec rozwoju badań ułtrasonograficznych i nowszych metod radiologicznych wskazania do wykonywania urografii uległy znacznym ograniczeniom. Jednak nadał, szczególnie przed zabiegami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /2 116

  praca w formacie txt

Do góry