Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA I ETYCZNA LEKARZA

  Lekarz postępujący nieprawidłowo może ponosić odpowiedzialność zawodową przed Komisją Kontroli Zawodowej, organem specjalnie powołanym dla pracowników służby zdrowia (pierwszą instancją są komisje o-kręgowe, druga — Odwoławcza Komisja przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej). Powołanie lekarza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /7 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ SŁUŻBOWA LEKARZA

  Lekarze zatrudnieni w społecznych zakładach służby zdrowia lub jakichkolwiek innych instytucjach państwowych podlegają regulaminom służbowym obowiązującym w miejscach pracy. Niewłaściwe spełnianie o-bowiązków i niestosowanie się do regulaminów pracy naraża lekarzy na odpowiedzialność służbową...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /7 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIAŁO OBCE WEWNĄTRZGAŁKOWE

  Występowanie, objawy kliniczne. Drobne odłamki ciał obcych uderzające z dużą siłą mogą przebić ścianę gałki ocznej i utkwić we wnętrzu oka. Zdarza się to najczęściej przy obróbce metali (ręcznej lub mechanicznej). Najbardziej niebezpieczne dla oka są odłamki żelaza i miedzi, które w razie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /2 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPALENIE NADTWARDÓWKI

  Przyczyna zapalenia nadtwardówki nie jest dokładnie znana. Występuje ono w postaci ograniczonych, żywoczerwonych ognisk, najczęściej w przednim odcinku gaiki, między przyczepami mięśnia a rąbkiem rogówki. Ogniska te zwykle, nieznacznie uniesione, czasem tworzą wyraźne guzki, bolesne zwłasz-sza przy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPARZE OKA

  Objawy kliniczne. Objawy oparzenia oka zależą od rodzaju (kwasy, zasady), mocy i ilości czynnika uszkadzającego, od reakcji, jakie wywołuje on w tkankach oka, i od szybkości otrzymanej pierwszej pomocy. W cięższych przypadkach powstaje martwica spojówki, twardówki i rogówki, prowadząca do zbliznowacenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /3 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby rogówki

  Choroby rogówki należą na ogół do ciężkich schorzeń oka. Zmiany umiejscowione w części przedźrenicznej pozostawiają prawie zawsze mniej lub bardziej intensywne zmętnienie rogówki, zawsze upośledzające widzenie. Zmiany umiejscowione w częściach obwodowych zawsze kryją w sobie niebezpieczeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JASKRA

  Określenie, patogeneza, podział. Jaskrą nazywamy wiele stanów chorobowych o różnej patogenezie, przebiegu i objawach klinicznych, w których stwierdza się podwyższenie ciśnienia śródgałkowego, spowodowane niestosunkiem między ilością wytwarzanego płynu śródgałkowego a jego odpływem. Ciśnienie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WRZÓD PEŁZAJĄCY ROGÓWKI

  Etiologia. Wrzód pełzający rogówki powstaje na skutek zakażenia pneumokokami, czasem innymi bakteriami rópotwórczymi. Występuje najczęściej u osób z ropnym zapaleniem woreczka łzowego. U takich osób już nawet niewielki uraz powodujący ubytek nabłonka rogówki (np. ukłucie słomą, kłosem u rolników...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /2 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaskra wtórna

  Określenie. Jaskra wtórna jest postacią jaskry, która powstaje w przebiegu lub jako skutek innej choroby oka, np. w zapaleniu tęczówki, zrostach po przebytym zapaleniu tęczówki, po operacji zaćmy, przy nad-wichnięciu soczewki, po wylewie krwi do gałki ocznej itp. W takich przypadkach dochodzi do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPALENIE PRYSZCZYKOWE SPOJÓWEK I ROGÓWKI

  Określenie, etiologia. Pryszczykowe zapalenie rogówki, zwane inaczej skrofulicznym, występuje jednocześnie z zapaleniem spojówek o tej samej nazwie. Schorzenie dotyczy prawie wyłącznie dzieci. W wywiadzie stwierdza się często przebyte zakażenie gruźlicze lub obecność chorych na gruźlicę w otoczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /2 226

  praca w formacie txt

Do góry