Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Terapia pulsacyjną gonadoliberyną (pGnRH)

  Powinna być stosowana tylko w ośrodkach specjalistycznych, u pacjentek z wtórnym brakiem miesiączki pochodzenia podwzgórzowego, które pragną zajść w ciążę. Terapię można stosować w postaci dożylnej lub podskórnej. Optymalna dawka wynosi 2,5-5 pg/bolus w terapii dożylnej i 5-20 pg w terapii podskórnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnostyką hormonalna w zaburzeniach cyklu miesiączkowego

  Podstawowymi oznaczeniami w diagnostyce hormonalnej jest oznaczenie stężenia gonadotropin, estradiolu, prolaktyny i testosteronu w surowicy krwi. Interpretacja rożnych wartości zwiększonego stężenia prolaktyny przedstawiona została w dalszej części rozdziału. Zwiększone stężenie lutropiny i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół pustego siodła

  Zespół pustego siodła (empty sella syndrome). Zaburzenie to polega na wrodzonej nieprawidłowości przepony siodła, co powoduje rozszerzenie się przestrzeni podpajęczynówkowej do siodła i ucisku na przysadkę. Podwyższone ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego prawdopodobnie predysponuje do powstania tego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia miesiączkowania

  Zaburzenia miesiączkowania są często jedną z pierwszych skarg dziewcząt z wcześniej niezdiagnozowanymi zaburzeniami w zakresie jedzenia, takimi jak anorexia nervosa lub bulimia. Dlatego szczególnie ważna jest rola ginekologa w tym aspekcie. Sprowadza się ona nie tylko do ogólnych zaleceń, lecz przede...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnościowy brak miesiączki pochodzenia podwzgórzowego

  Czynnościowy brak miesiączki pochodzenia podwzgórzowego stanowi najczęstszą przyczynę wtórnego braku miesiączki (75%). Zaburzenie to nie ma podłoża organicznego i jest odwracalne. Tego typu zaburzenia w małym stopniu doprowadzają do pierwotnego braku miesiączki (ok. 14%). U podłoża tego zaburzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół Kallmana

  Zespół Kallmana jest zaburzeniem hormonalnym uwarunkowanym genetycznie, dziedziczonym w sposób autosomalny recesywny. Występuje średnio u 1 na 10000 chłopców, u płci żeńskiej występuje średnio 6 razy rzadziej. Polega na zaburzeniu migracji związanym z agenezją opuszki węchowej. Najbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wtórny brak miesiączki związany ze zmniejszeniem masy ciała

  W przypadku dużej utraty masy ciała oraz istotnego zmniejszenia zawartości tkanki tłuszczowej dochodzi do zatrzymania miesiączki. Należy uznać to za jeden z mechanizmów adaptacyjnych ustroju, który rezerwuje energię na podstawowe funkcje fizjologiczne, a nie wydatkuje jej na funkcje rozrodcze, wymagające...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADUŻYWANIE LEKÓW -LEKOMANIA - NARKOMANIA -DOPING

  Postęp wiedzy i rozwój przemysłu farmaceutycznego przyniósł ludzkości wiele doskonałych i skutecznych leków; zlikwidował wiele schorzeń i przedłużył życie ludzkie. Równocześnie zaistniały groźne tego następstwa: szkodliwe dla zdrowia nadużywanie leków oraz patologiczne już uzależnienia, np...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuczne źródła promieniowania jonizującego

  Oprócz źródeł naturalnych występujących w przyrodzie na coraz większą skalę stosowane są w różnych • dziedzinach przemysłu

  i medycyny sztuczne źródła promieniowania, które można sklasyfikować jako:

  1. Aparaturę rentgenowską lub inną, lecz wytwarzającą promieniowanie jonizujące na podobnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /3 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAJEMNICA LEKARSKA

  Jedną z podstawowych zasad etycznych jest zachowywanie tajemnicy lekarskiej. Wielu lekarzy narusza ją lekkomyślnie, czyniąc tym krzywdę tak zainteresowanym, jak i społeczności lekarskiej. Od zasady tej istnieją wyjątki, które mają na celu dobro jednostki lub społeczne; wyjątki te (przewidziane m.in...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /2 090

  praca w formacie txt

Do góry