Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Guz chromochłonny (pheochromocytoma)

  Guz chromochłonny (pheochromocytoma) jest przyczyną 0,1-0,5% wszystkich przypadków nadciśnienia. Najczęściej jest rozpoznawany między 30 a 50 rż. Trzeba jednak podkreślić, że wiele przypadków pozostaje nierozpoznanych za życia. Według niektórych danych aż 40% guzów chromochłonnych wykrywa się dopiero...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /10 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Insulinoma

  Nowotwory o charakterze insulinoma należą do najczęściej występujących hormonalnie czynnych guzów trzustki wywodzących się z komórek beta wysp trzustkowych (Langerhansa). Występują one jednak niezwykle rzadko i rocznie wykrywa się 2-8 nowych przypadków zachorowań na milion mieszkańców. Częściej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /4 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne zaburzenia hormonalne prowadzące do niedoboru wzrostu

  Stany niedoboru i nadmiaru steroidów płciowych. Steroidy płciowe wytwarzane przez gonady i przez korę nadnerczy wpływają znacząco na proces wzrastania. Androgeny po aromatyzacji do estrogenów wpływają pobudzająco na syntezę i wydzielanie hormonu wzrostu. Ponadto w okresie pokwitania, wraz ze zwiększeniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gastrinoma

  W 1955 roku Zollinger i Ellison opisali zespół chorobowy charakteryzujący się hiperchlorhydrią, uporczywymi owrzodzeniami dwunastnicy lub żołądka oraz występowaniem nowotworu trzustki wywodzącego się z komórek wysp trzustkowych innych niż komórki p. W l9ó0 roku Gregory i wsp. udowodnili, że źródłem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /3 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedobór wzrostu jatrogenny

  Może wiązać się z niekorzystnymi dla wzrastania skutkami przewlekłego stosowania glikokortykosteroidów w dawkach pozasubstytucyjnych. Zahamowanie wzrastania występuje także po zbyt wczesnym zastosowaniu steroidów płciowych (estrogenów lub też testosteronu) dla uzyskania rozwoju drugo-i trzeciorzędowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Vipoma

  Zespół ten (cholera trzustkowa, zespół Vemera i Morrisona) opisany został po raz pierwszy w 1958 roku przez Vemera i Morrisona, jako stan chorobowy charakteryzujący się uporczywą wodnistą biegunką, hipokaliemią, achlor-hydrią oraz obecnością guza trzustki wydzielającego w nadmiarze wa-zoaktywny peptyd...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gigantyzm

  Nadmiar hormonu wzrostu prowadzi do gigantyzmu lub akromegalii, w zależności od tego czy szpary nasadowe są otwarte, czy zamknięte. Gigantyzm dotyczy zatem dzieci, a akromegalia osób dorosłych. U dorastającej młodzieży obserwuje się mieszany obraz: znaczne przyspieszenie szybkości wzrastania, a także...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glukagonoma

  Guzy wywodzące się z komórek a wysp trzustkowych stanowią nie więcej jak 1-3% nowotworów endokrynnych trzustki. Częstość ich wykrywania ocenia się na 1:20 milionów rocznie. Dotychczas opisano około 200 przypadkówglukagonoma. Większość chorych stanowiły kobiety (60%) w przedziale wiekowym 50-70 lat. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne przyczyny wysokiego wzrostu

  Przedwczesne dojrzewanie płciowe prowadzi do przyspieszenia wzrastania i przejściowo do przewyższania wzrostem rówieśników. Przyczyną tych objawów jest nadmiar steroidów płciowych. Przyspieszenie wzrastania trwa kilka lat. Nieleczone przedwczesne dojrzewanie płciowe prowadzi do niskiego wzrostu końcowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /5 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Somatostatinoma

  Jest to niezwykle rzadko występujący nowotwór (wykrywalność 1:40 milionów rocznie) wywodzący się z komórek D wysp trzustkowych i wytwarzający w nadmiarze somatostatynę. Pierwsze opisy tego zespołu pochodzą z 1979 roku i dotychczas opisano kilkadziesiąt prawidłowo udokumentowanych przypadków. Guzy te...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 487

  praca w formacie txt

Do góry