Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Doustne środki antykoncepcyjne

  Równocześnie z zastosowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych pojawiły się doniesienia o zwiększonym ryzyku wystąpienia nadciśnienia tętniczego. Na podstawie obserwacji ponad 20000 kobiet stosujących doustną antykoncepcję zawierającą ponad 50 pg etynyloestradiolu oceniono, że w badanej grupie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział cukrzycy

  W ostatnich latach zaproponowano wprowadzenie zmian w dotychczas istniejącym podziale cukrzycy, ustalonym pod patronatem WHO w 1979 roku i poprawionym w 1985 roku. W nowo opracowanym podziale zrezygnowano całkowicie z używanych dotychczas terminów cukrzyca insulinozależna i cukrzyca nieinsulinozależna. Celem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otyłość

  Otyłość jest chorobą przewlekłą, powstającą w wyniku nadmiernego nagromadzenia tłuszczu w obrębie organizmu. Badania epidemiologiczne przeprowadzone w wielu krajach potwierdzają powszechność występowania otyłości wśród mieszkańców naszego globu. Zapas tłuszczu, zgromadzony w komórkach tkanki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /3 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Częstość występowania cukrzycy

  Cukrzyca typu 1 ujawnia się w 90% wszystkich przypadków u dzieci i u młodych ludzi poniżej 30 roku życia. Choroba ta może się jednak ujawnić nawet u ludzi starych.

  W badaniach epidemiologicznych prowadzonych na całym świecie wykazano znaczące różnice w częstości występowania cukrzycy typu 1 w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulacja przyjmowania pożywienia i homeostazy energetycznej

  Podobnie jak u innych ssaków, u człowieka za kontrolę przyjmowania pożywienia odpowiadają komórki nerwowe zlokalizowane głównie w parzystych jądrach podwzgórza (ośrodek sytości — jądro brzuszno-przyśrodkowe; ośrodek łaknienia - jądro boczne). Wydaje się, że czynność jądra bocznego podwzgórza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /4 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etiologia i patogeneza cukrzycy typu 1

  Cukrzyca typu 1 jest chorobą spowodowaną całkowitym zniszczeniem komórek beta wysp trzustkowych (Langerhansa) wytwarzających insulinę. Komórki te sąjedynym miejscem syntezy insuliny, a ich zniszczenie prowadzi do bezwzględnego niedoboru tego hormonu.

  Do niszczenia komórek beta dochodzi w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /3 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność układu dokrewnego w otyłości

  W otyłości dochodzi do nadmiernego wydzielania insuliny, hormonu pobudzającego przebieg lipogenezy (tab. 13.5). Równocześnie zmniejsza się wydzielanie hormonu wzrostu (GH) w przebiegu typowych prób stymu-lacyjnych. Redukcja masy ciała normalizuje zazwyczaj oba opisane zjawiska. Zmniejszone wydzielanie hormonu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe

  Prawie w 5% wszystkich przypadków nadciśnienie tętnicze jest spowodowane zwężeniem tętnicy nerkowej, co prowadzi do wzmożonego wydzielania reniny wskutek hipoperfuzji nerki.

  U osób młodszych zwężenie tętnicy nerkowej wynika najczęściej z dys-plazji, natomiast u chorych po 50 roku życia wiodącą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwężenie cieśni tętnicy aorty

  Wada ta polega na zwężeniu światła aorty w okolicy odejścia przewodu tętniczego (Botalla). Powyżej zwężenia, tj. w górnej części ciała, dochodzi do podwyższenia ciśnienia krwi, dlatego jednym z wiodących objawów tej wady jest różnica pomiędzy ciśnieniem tętniczym w górnych i dolnych kończynach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cukrzyca a nadciśnienie

  Nadciśnienie tętnicze często współistnieje z cukrzycą. Wspólne są czynniki predysponujące wystąpienie obu chorób, takie jak insulinoopomość i związana z nią otyłość, zwłaszcza typu centralnego. Równocześnie nadciśnienie tętnicze może być wtórne do powikłań cukrzycy, nefropatii, przewlekłego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 000

  praca w formacie txt

Do góry