Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Przewlekłe powikłania cukrzycy

  Powikłania cukrzycy dzielimy na powikłania ostre i przewlekłe. Powikłania ostre mogą stanowić o bezpośrednim zagrożeniu życia chorego, natomiast powikłania przewlekłe są przyczyną uznania tej choroby za chorobę społeczną.

  Do powikłań ostrych zaliczamy śpiączkę ketonową, śpiączkę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby układu sercowo-naczyniowego w cukrzycy

  Główną przyczyną zgonów osób chorych na cukrzycę jest choroba wieńcowa oraz udary mózgu. Są to fakty znane już od kilkudziesięciu lat, to znaczy od czasu pełnego rozwoju diabetologii. Chorzy na cukrzycę typu 1 w większości dożywają starszego wieku, natomiast cukrzyca typu 2 jest domeną ludzi starych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /3 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patogeneza mikroangiopatii

  Przed odkryciem insuliny nie było możliwości, aby ujawniły się powikłania będące de facto obrazem klinicznym tej choroby. Nie opisywano ani neuropatii, ani retinopatii, ani nefropatii. Głównym, a właściwie jedynym, celem leczenia było utrzymanie przy życiu chorego na cukrzycę.

  Związek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy społeczne związane z cukrzycą

  Cukrzyca stanowi istotny problem społeczny wynikający z faktu, że jest to choroba przewlekła. W przebiegu cukrzycy stosunkowo często występują różnego rodzaju ograniczenia w możliwości wykonywania pracy zawodowej. Ograniczenia te są najczęściej spowodowane późnymi powikłaniami cukrzycy lub stanowią...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powikłania cukrzycy dotyczące narządu wzroku

  Cukrzyca jest najczęściej występującą przyczyną inwalidztwa z powodu uszkodzenia narządu wzroku wśród osób w wieku aktywności zawodowej. Dopiero u ludzi starych główną przyczyną znacznych zaburzeń widzenia jest jaskra i starcze zwyrodnienie siatkówki.

  W przebiegu cukrzycy dochodzi do uszkodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /4 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia hormonalne związane ze starzeniem

  Współczesne społeczeństwa w krajach rozwiniętych, w tym także w Polsce, podlegają dwóm procesom demograficznym: zmniejsza się liczba urodzeń, powodując zmniejszenie przyrostu naturalnego, oraz przedłuża się czas życia. Następstwem tego stanu rzeczy jest starzenie się społeczeństwa, wyrażające...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nefropatia cukrzycowa

  Pierwsza i jednocześnie najłatwiej dająca się zaobserwować zmiana dotycząca nerek to zwiększenie ich wymiarów. Dochodzi do tego w wyniku powiększenia każdego kłębuszka z osobna na skutek zwiększonego przepływu krwi przez ten narząd. Przyczyną tych zmian jest utrzymująca się hiperglikemia, która...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoł tarczowy w wieku starczym

  Stężenie wolnej tyroksyny (FT4) u ludzi w starszym wieku pozostaje w granicach normy mimo zmniejszenia dobowego wytwarzania tego hormonu. Wiąże się to ze zmniejszoną konwersją obwodową T4 do T3. Stężenia FT3 są niekiedy zmniejszone. Podstawowe stężenia tyreotropiny (TSH) pozostają w normie lub są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikroalbuminuria

  Przestrzeń pomiędzy światłem naczyń krwionośnych w kłębuszku nerkowym a przestrzenią moczową w torebce Bowmana jest oddzielona błoną, w której znajdują się pory o wielkości 5,5 nm. Błona ta jest dodatkowo pokryta związkami siarczanu heparanu, kwasu sialowego i innymi proteoglikanami

  o ujemnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Insulina w leczeniu cukrzycy typu 2

  Istnieje kilka wskazań do leczenia insuliną w przebiegu cukrzycy typu 2. Wskazania te mogą wynikać z konieczności krótkotrwałego leczenia insuliną lub leczenia ciągłego. W cukrzycy typu 2 coraz częściej stosuje się również leczenie insuliną skojarzone z jednym z leków doustnych. Istotnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /3 487

  praca w formacie txt

Do góry