Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Bóle związane z zaburzeniami statyki kręgosłupa

  Bóle związane z zaburzeniami statyki kręgosłupa

  Jaki charakter ma ból?

  Charakter bólu zależy od stopnia deformacji krążka między-kręgowego (dysku) i sposobu uciskania struktur nerwowychprzez jego elementy. Mozę to być ból tępy, przenikający, ale 

  i ciągnący i promieniujący w kierunku nóg...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAK PRZECIWDZIAŁAĆ BÓLOM KRĘGOSŁUPA?

  Aby uzyskać dokładniejszą odpowiedź na to pytanie, należyje rozłożyć na trzy pytania szczegółowe, które brzmią: comożemy uczynić, by przeciwdziałać bólom kręgosłupa? Copragniemy w tej sprawie zrobić? Jakiej pomocy mogą udzie-lić nam inni?

  Na pytanie, jak powinniśmy postępować i jakiej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRAZY BÓLOWE ROZMAITYCH DOLEGLIWOŚCI

  Zapoznać się z podanymi dalej opisami dolegliwości, niewyciągając jednak przedwczesnych wniosków co do stanuwłasnego zdrowia.

  Ustalić za pomocą dotyku stan napięcia mięśni w bolącymmiejscu oraz w jego okolicy.

  Badanie mięśni powtórzyć w czasie poruszania się, bo-wiem niektóre...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakich okolicznościach pojawia się ból?

  Ból może występować wcześnie rano jako tzw. ból roz-ruchowy lub pojawiać się w spoczynku jako długotrwały bólnocny. Ból może dać o sobie znać po dłuzszym siedzeniu,w wyniku utrzymywania przez dłuższy czas tej samej, wymu-szonej pozycji ciała. Mozę odezwać się on podczas pracywskutek nadmiernego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓLE GŁOWY UWARUNKOWANE ZŁYM STANEM KRĘGOSŁUPA

  Kręgosłup bywa często źródłem bólów głowy, stąd opis tychdolegliwości w naszej książce. Opiszemy w niej trzy naj-częściej rozpowszechnione postacie bólów głowy; ich ob-jawy są często bardzo podobne.

  Migrena

  Jaki charakter ma ból?

  Ból migrenowy odczuwany jest jako ściskanie obejmującecałą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migrena szyjna (kręgowopochodny ból głowy)

  Jaki charakter ma ból?

  Dominuje wrażenie ucisku. Ból obejmuje początkowo tyłgłowy i promieniuje stamtąd do ciemienia i czoła. Dotkniętanim osoba doznaje wrażenia jakby ściskania głowy obręcząi ucisku gałek ocznych. Do dolegliwości bólowych dołączająsię tez zawroty głowy, szum w uszach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /3 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE CZYNNIKI WYWOŁUJĄ BÓLE KRĘGOSŁUPA?

  Postawa ciała i sposób poruszania się dorosłego człowieka sąprzez naturę zaprogramowane juz od najwcześniejszychchwil jego życia w podobny sposób, jak kolor włosówi proporcje jego ciała. Przychodząc na świat otrzymujemyokreślone predyspozycje, pewne uzdolnienia ruchowe.W dzieciństwie zdolności te...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /3 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Melatonina

  Kolejnym hormonem, którego wyd7ielanic zmniejsza się z wiekiem, jest hormon szyszynki - melatonina. Melatonina jest hormonem wydzielanym zależnie od warunków świetlnych: światło hamuje, a ciemność nasila jej wydzielanie. Proces ten ma wyraźny rytm dobowy - małe wartości stężenia melatoniny w porze dnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /3 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powikłania cukrzycy w układzie nerwowym

  W przebiegu cukrzycy dochodzi do uszkodzenia obwodowego i autonomicznego układu nerwowego. Przyczyn tego uszkodzenia jest kilka, przy czym najważniejszą jest utrzymująca się hiperglikemia. Patologia dotycząca układu nerwowego w przebiegu cukrzycy nosi nazwę neuropatii cukrzycowej.

  Neuropatia cukrzycowa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /3 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa cukrzycowa

  W przebiegu cukrzycy znacząco częściej dochodzi do amputacji kończyny dolnej z powodu niedającego się opanować zakażenia. Z danych epidemiologicznych wynika, że prawie 50% pacjentów, u których wykonano taką amputację, choruje jednocześnie na cukrzycę.

  Zespołem stopy cukrzycowej nazywamy wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 687

  praca w formacie txt

Do góry